در صورت عدم حمایت دولت از بخش خصوصی؛

تصمیم گیری کره جنوبی، چین و عربستان برای بازرگانان ایرانی

 رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک البرز اظهار کرد: اگر نوسانات اقتصادی به همین وضعیت ادامه داشته باشد و دولت از بخش خصوصی حمایت نکند تا چند وقت دیگر کره جنوبی، چین و عربستان برای بازرگان ما تصمیم می‌گیرند.

 رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک البرز گفت: متاسفانه تجارت در کشور ما به معنای دلالی و قاچاق است و کسانی‌که درست کار می‌کنند راهی از پیش نمی‌برند.

ناهید هاشمی در نشست مطبوعاتی شنبه 20 مرداد که در اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: اگر نوسانات اقتصادی به همین وضعیت ادامه داشته باشد و دولت از بخش خصوصی حمایت نکند تا چند وقت دیگر کره جنوبی، چین و عربستان برای بازرگان ما تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 98 درصد کالاهای ما وارداتی است و این نشان دهنده وضعیت تولیدکنندگان ایرانی است.

وی افزود: متاسفانه فساد کشور را در برگرفته و هیچ کس در خصوص این وضعیت نابسامان پاسخگو نیست.

هاشمی به انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: باید در انتخابات اتاق بازرگانی دقت بیشتری شود و به هر کسی اجازه رای داده نشود.

رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک البرز گفت: بخش خصوصی در حال حاضر با سختی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به گونه‌ای در دوره یخبندان قرار دارد. دولت باید حمایت خود را از بخش خصوصی و تشکل های غیر دولتی افزایش دهد تا چرخه اقتصاد متوقف نشود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران