نرخ واقعی و منطقی دلار

عضو شورای پول و اعتبار گفت: طبق محاسباتی که ما انجام دادیم رقمی حدود 8 هزار تومان و بیشتر از آن می تواند برای نرخ دلار واقعی و منطقی باشد.

بهمن عبدالهی در خصوص شکل گیری بازار ثانویه ارز به منظور هدایت نیازهای ارزی خارج از گروه کالاهای اساسی و دارو و همچنین تاثیرگذاری بر کاهش حباب نرخ ارز، گفت: باید بپذیریم که قیمت واقعی دلار در کشور ما 4200 تومان نیست و ما در چند سال گذشته به صورت مصنوعی و با فشار نرخ را پایین نگه داشتیم، در حالی که نرخ دلار واقعی نبود.

عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: قیمت دلار امروز بیشتر از 4200 تومان است و ما نباید انتظار داشته باشیم که نرخ دلار به عنوان نمونه به 4500 تومان کاهش یابد و قطعا این اتفاق نخواهد افتاد، ولی از آنسو نرخ 12 و یا 13 هزار تومان برای هر دلار آمریکا نیز غیرواقعی بود.

عبدالهی تاکید کرد: به اعتقاد من رقمی حدود 8 هزار تومان و بیشتر از آن طبق محاسباتی که ما انجام دادیم می تواند برای نرخ دلار واقعی و منطقی باشد. اگر در این ارقام قیمت دلار بماند، می تواند برای فعالان اقتصادی قابل قبول باشد.

رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: اگر غیر از این باشد و بخواهیم نرخ ها را با فشار کاهش دهیم و دوباره نرخ ها را به صورت مصنوعی نگه داریم، نرخ ها بعد از مدتی جهش خواهد کرد و مباحث حباب شکل خواهد گرفت.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران