دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد؛

تکذیب افزایش قیمت 70 درصدی بلیت هواپیما

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در حالی که گرانی بالای 70 درصدی بلیت هواپیما را رد می کند، می گوید: ایرلاین ها می گویند اگر دولت نخواهد ارز 4200 تومان را به آنهااختصاص دهد قیمت پروازها با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه می شود چرا که 60 درصد هزینه پروازی ایرلاین ها دلاری است و طبیعی است که افزایش قیمت ارز روی بهای تمام شده بلیت ها اثر می گذارد.

نرخ بلیت هواپیما 70 تا 80 درصد گران شد. احمد اصغری رییس کمیسیون گردشگری پارلمان بخش خصوصی در حالی این خبر را اعلام می کند که این روزها از گوشه و کنار زمزمه حذف بلیت های چارتری به گوش می‌رسد .

حالا بعد از خداحافظی با گردشگری خارجی ، گردشگری داخلی هم رویایی دست نیافتی شده است. به گفته این فعال بخش خصوصی صنعت هوایی ایران همواره گران بوده و برای بسیاری از شهروندان یک سفر لاکچری محسوب می‌شود و به همین دلیل بسیاری از فرودگاه های کشور زیان ده هستند.

اما در صورتی که دوباره قیمت بلیت هواپیما گران شود باید قید صنعت هوایی در ایران را زد و همین تعداد کم هم دیگر قادر به استفاده از هواپیما نخواهند بود.

اما اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در حالی که گرانی بالای 70 درصدی بلیت هواپیما را رد می کند، می گوید: ایرلاین ها می گویند اگر دولت نخواهد ارز 4200 تومان را به آنهااختصاص دهد قیمت پروازها با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه می شود چرا که 60 درصد هزینه پروازی ایرلاین ها دلاری است و طبیعی است که افزایش قیمت ارز روی بهای تمام شده بلیت ها اثر می گذارد.

او که نگران کاهش ریزش مسافرهای هوایی است، می گوید: بازار کشش این میزان افزایش قیمت را ندارد و نمی توان بلیط های گران را به مردم تحمیل کرد. از طرفی هم اگر دولت حمایت نکند ایرلاین ها نمی توانند بلیت را به نرخ قبل بفروشند و مجبوریم گرانتر بفروشیم .

آنگونه که این فعال صنعت هوایی می گوید: مـواردی همچـون تامین قطعـات هواپیما، اجاره هواپیما، هزینه سـوخت، هزینـه هـای تیـک آف و لندینـگ، و ماموریـت کـروی پـروازی و آمـوزش آنهـا، تهیـه اسـناد و مـدارک، عضویـت در یاتـا و ... همـه و همـه هزینـه هایـی اسـت کـه بـا دلار انجـام مـی شـود و بـا بیشـتر از دو برابـر شـدن قیمـت دلار همـه ایـن هزینـه هـا رشـد قابـل توجـه خواهد داشـت.

اسعدی سامانی البته بر این باور است که بخشی از گرانی های غیر متعارف بلیت هواپیما در روزهای اخیر توسط برخی از دلالان و سو استفاده گران بازار رخ داده و ربطی به شرکت های هواپیمایی ندارد.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران