راه اندازی واحد بازیافت پلی استایرن توسط شرکت فرانسوی توتال

شرکت فرانسوی الاصل توتال یک واحد صنعتی بازیافت پلی استایرن را در فرانسه تا سال ۲۰۲۰ راه اندازی خواهد کرد. ایجاد این واحد بازیافت در جهت رویکرد بلند مدت اتحادیه ی اروپا در راستای اقتصاد مدور خواهد بود.

به گفته ی توتال ایجاد یک واحد بازیافت پلی استایرن درخواستی است که از جانب تمامی اجزای زنجیره ی تولید تا مصرف وجود دارد. ایجاد راه حل های بازیافتی می تواند کمک بسیار زیادی در راستای بهبود عملکرد چرخه ی اقتصاد مدور نماید.

اما آیا چالش های بازیافت در جمع آوری مواد مصرفی و بازیافت مناسب آن ها خلاصه خواهد شد؟ جواب خیر است. تشخیص و ایجاد کاربردهایی برای پلی استایرن بازیافت شده را شاید بتوان به عنوان مهم ترین چالش در نظر گرفت. تنها در صورت یافتن کاربردهایی مناسب است که می توان گفت بازیافت مقرون به صرفه بوده و کمک کننده به اقتصاد خواهد بود.

سالانه در فرانسه ۱۱۰۰۰۰ تن پلی استایرن در قالب بسته بندی تولید شده و در بازار مصرف قرار می گیرد. این مساله به عنوان خوراک عمده و در عین حال ارزان قیمت برای واحد بازیافتی جدید پلی استایرن شرکت توتال خواهد بود. 

به گفته ی شرکت Total محصولات تولیدی حاصل از مواد بازیافتی ویژگی های مشابهی با پلی استایرنی خواهد داشت که به تازگی در پتروشیمی تولید می شود. این ادعا اگرچه بسیار بزرگ است ولی در صورت صحیح بودن این مواد تولیدی قادر خواهند بود در کاربردهای بسته بندی مواد غذایی و عایق کاری مورد استفاده قرار گیرند.

در جهت همکاری هرچه بیشتر شرکت های تابعه ی مختلف پلی استایرن های منبسط شده را که در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار نمی گیرند جمع آوری کرده و به واحد بازیافتی توتال تحویل می دهد.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران