معیار تخصیص سهمیه و خرید متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی مشخص شد

رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: سامانه بهین یاب معیار تخصیص سهمیه و خرید متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالاست.

رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی  گفت: براساس تصمیم جدید کارگروه تنظیم بازار، با توجه به اینکه میزان خرید متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی که طی سال گذشته از بورس کالا خرید داشته اند در سامانه بهین یاب مشخص است، مقرر شد تا حجم خریدهای محقق شده سال قبل، ملاک خرید در سال جاری باشد به این ترتیب سامانه بهین یاب همانند سابق ملاک تایید سهمیه خریداران است.

محتشمی پور در پایان اظهار داشت: همچنین برای شرکت های جدید و شرکت هایی که سال گذشته خرید نداشته اند، با مجوز وزارت صمت، سهمیه به آنها تعلق می گیرد.

 به این ترتیب سهمیه تولیدکنندگانی که به دلایل مختلف از جمله عدم نقدینگی، فرار مالیاتی و ... در سال گذشته از بورس کالا خرید نداشته اند به شدت کاهش پیدا می کند. باید دید آیا عطش دریافت مواد اولیه پلیمری می خوابد؟

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران