عزل و جلوگیری از انتصاب مدیران پروازی در پتروشیمی ها

استاندارخوزستان و سرپرست وزارت کار هفته گذشته در سفری که به بندرماهشهر داشتند اظهار کردند که به دنبال عزل و جلوگیری از انتصاب مدیران غیربومی و پروازی در منطقه ویژه پتروشیمی بندرماهشهر هستند.

استاندار خوزستان بیش از یک سال است که از عزل و جلوگیری از انتصاب مدیران پروازی می‌گوید اما تاکنون هیچ اقدام علمی در این زمینه صورت نگرفته و حتی انتصاب مدیران پروازی در مناصب مختلف روند روبه رشدی داشته است.

سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که هنوز از سوی دولت به عنوان وزیر به مجلس معرفی نشده و در حال حاضر اختیارات بسیار محدودی دارد به نظر می‌رسد همانند دیگر دولتمردان خواهان برخورد و عزل مدیران غیربومی و پروازی است اما با شرایط فعلی این امر از دست وی خارج است.

وزیر نفت نیز دو سال پیش پس از آتش‌سوزی بزرگ پتروشیمی بوعلی سینا در دستوری مدیران عامل پتروشیمی را ملزم به حضور همیشگی در پتروشیمی تحت مدیریت خود کرده است. علی گلمرادی در بندرماهشهر در این باره اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف هستیم انتظارات به حق و درست مردم را پیگیری و علاوه بر آنها خود ما نیزباید مطالباتی در راستای تامین منافع ملی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اجرای خواسته‌ها و مطالبات مردم و نمایندگان باید توسط ارگان‌های اجرایی دولت محقق شود زیرا اختیارات اجرایی به عهده مردم و نماینده نیست،افزود: یکی از موضوعاتی که از دغدغه و خواسته‌های اصلی مردم تلقی می‌شود و از لحاظ علمی، اصولی و مدیریتی اهمیت خاصی داردموضوع مدیران پروازی سطح کشور است.

نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:وقتی که مدیران به صورت پروازی مدیریت و مسئولیت خود را انجام و کمتر در محل کار خود حضور دارند بهره‌وری آن سازمان و نهاد کاهش یافته و مشکلات جدی در آن سازمان شکل می‌گیرد که در ادامه بانارضایتی سازمانی مواجه می‌شود.

وی گفت: برخورد و عزل مدیران پروازی با دولت بوده که دولت مردان چه در سطح وزارت‌خانه‌ها و چه در سطح استانداری‌ها و فرمانداری‌ها آن را بیان کرده و وعده و قول داده‌اند اما متاسفانه وضعیت فعلی بیانگر این است که در دولت در این امر مهم موفق نبوده بوده است.

وی گفت: عدم موفقیت دولت در برخورد با مدیران پروازی یا به دلیل نداشتن اراده عملی بوده و یا اینکه دولتمردان قدرت برخورد را ندارند که این امر بعید به نظر می‌رسد، در هر حال این ضعف بزرگ در پیکیره دولت وجود دارد که از جانب مسئولین زیربخش شکل گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: ما به عنوان نماینده مردم در مجلس حساسیت خود را در این موضوع بیان کردیمو باره‌ها تذکر دادیم اما متاسفانه در این مسئله کوتاهی صورت گرفته و مسئولین مربوطه باید در ریشه‌کن کرده این نوع سبک مدیرتی غلط و ناکارآمد که به منافع ملی ضربه زده اقدامات جدی تری انجام دهند. در چند ماه گذشته اعتراضات کارگری در منطقه ویژه پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته و چند شرکت کوچک موجود در این منطقه اعلام ورشکستگی کرده‌اند که این امر ارتباط مستقیمی با مدیران پروازی که بعضا ماهی یکبار در مجموعه خود حضور دارند، داشته است.

به نظر می‌رسد دولتمردان در همه سطوح خواستار خاتمه دادن به این موضوع بوده اما این امر فقط در حد مصاحبه‌ با رسانه‌های مختلف بوده است و رنگ عمل به خود نخواهد گرفت، مدیریت غلط و ناکارآمد نه تنها به پیکره اقتصادی و ملی کشور ضربه خواهدزد بلکه سومدیریت آنها به چشم مردم محروم منطقه که از همه چیز بی‌نصیب مانده‌اند خواهد رفت.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران