نرخ خوراک پتروشیمی ها با قیمت روز محاسبه می شود

نائب رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: کسی انتظار ندارد پتروشیمی ها نرخ خوراک را با نرخ تسعیر 3800 تومان دریافت کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را با نرخ ارز بازار ثانویه بفروشند گفت: اگر تغییری در نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها ایجادشده ، قطعا باید نرخ تسعیر خوراک آنها نیز تغییر کند. 

نائب رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی: نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی که به عنوان نرخ تسعیر ارز برای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها بیان می‌شود، امروز دیگر کاربردی ندارد.

فریبرز کریمایی افزود: این رقم ها مربوط به دورانی بود که پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان در نیما عرضه می کنند ، اما از 16 مرداد یعنی از هنگام اجرای سیاست های جدید ارزی دولت ، که قرارشد پتروشیمی ها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه و به قیمت روز عرضه کنند، نرخ خوراک هم تغییر خواهد کرد. 

وی با تاکید براینکه کسی انتظار ندارد پتروشیمی ها نرخ خوراک را با نرخ تسعیر 3800 تومان دریافت کنند اما ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را با نرخ ارز بازار ثانویه بفروشند گفت: اگر تغییری در نرخ ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها ایجادشده ، قطعا باید نرخ تسعیر خوراک آنها نیز تغییر کند. 

کریمایی با بیان اینکه بعد از تغییر سیاست های ارزی و تشکیل بازار ثانویه در نیمه مردادماه هنوز صورت حساب خوراک برای واحدهای پتروشیمی صادر نشده گفت: آخرین صورت حسابی که برای خوراک گاز و همچنین خوراک اتان صادرشده مربوط به سه ماه قبل است و باید منتظر ماند و دید وزارت نفت در صورت حساب جدید خود چه نرخی را برای خوراک پتروشیمی ها منظور خواهد کرد. 

این فعال صنعت پتروشیمی افزود: البته باید به این نکته توجه کرد که همچنان واحدهای پتروشیمی محصولات خود را در بازار داخلی با نرخ ارز 4200 تومانی عرضه می کنند واگر قرارباشد تغییری در نرخ خوراک منظور شود، باید خوراک تعهدات داخلی شرکت ها از قیمت گذاری های جدید مستثنا شوند.

کریمایی درباره برخی پیشنهادهای مطرح شده در رسانه ها مبنی بر واگذاری خوراک به پتروشیمی ها بصورت ارزی گفت : براساس تبصره 2 ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، باید نرخ خوراک صنایع داخلی براساس نرخ تسعیر ارز و بصورت ریالی محاسبه شود بنابراین دریافت قیمت خوراک بصورت ارزی اقدامی غیرقانونی است. 

وی با تاکید بر اینکه اگر همه چیز را براساس ارز برنامه ریزی کنیم ، پول ملی را تخریب کرده ایم گفت : ما معتقدیم نرخ خوراک باید بصورت ریالی محاسبه شود اما قطعا این نرخ باید باتوجه به نرخ تبدیل ارز در کشور اصلاح شود.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار، قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران