گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته اول مهر 1397

افزایش ۸ تا ۲۲۷ درصدی رقابت های قیمتی در بسیاری از گریدها

در هفته جاری به دلایلی همچون افزایش نرخ دلار و قیمت های بازار آزاد و قرار داشتن در هفته اول ماه و شارژ شدن سهمیه های بهین یاب تقاضا افزایش یافته و رقابت های قیمتی بیشتر از هفته گذشته شد. به نظر می رسد در هفته های آتی حجم تقاضا کمتر از قبل شده و قیمت ها با رقابت کمتری مواجه باشند.

در اولین هفته از مهر ماه 1397، تالار معاملات پتروشیمی شرکت بورس کالای ایران، معاملات با حجم کمتری را نسبت به هفته آخر شهریور  ماه تجربه کرد، در این هفته تقاضا اندکی افزایش یافته بود و رقابت های قیمتی در مورد برخی از گروه های کالایی افزایش زیادی یافته بود. به نظر می رسد اگر نرخ دلار در بازار آزاد به ثبات برسد و قیمت های پایه هم بر مبنای قیمت های کشف شده سابق نباشد بازار رفته رفته ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد. ولی در هفته جاری به دلایلی همچون افزایش نرخ دلار و قیمت های بازار آزاد و قرار داشتن در هفته اول ماه و شارژ شدن سهمیه های بهین یاب تقاضا افزایش یافته و رقابت های قیمتی بیشتر از هفته گذشته شد. به نظر می رسد در هفته های آتی حجم تقاضا کمتر از قبل شده و قیمت ها با رقابت کمتری مواجه باشند. زیرا اگر نرخ دلار به ثبات برسد و قیمت های تمام شده در بورس کالای ایران به قیمت های بازار آزاد نزدیک شود با کاهش حاشیه سود جذابیت خرید کاهش یافته و ممکن است اوضاع متعادل تر از قبل شود. از طرف دیگر وقتی قیمت های معاملات در بورس کالای ایران سقف نداشته باشد تقاضاهای خرید واقعی تر خواهد بود و در نتیجه می توان گفت اکثریت کدهای معاملاتی می توانند با رقابت دلخوه خود مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق بورس کالای ایران تهیه کنند. با توجه به این شرایط بازاری ها اوضاع بدتری را نسبت به سابق تجربه خواهند کرد چونکه در گذشته با ایجاد تقاضای کاذب مصرف کننده های واقعی را از گردونه رقابت  حذف کرده و بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص می دادند و مصرف کننده واقعی مجبور به خرید از آن ها و به قیمت های بالا می شد ولی در اوضاع فعلی مصرف کننده واقعی در صورت رقابت قیمتی درست می تواند مواد اولیه موردنیاز خود را با حجم دلخواه خریداری کند و انتظار می رود رفته رفته اوضاع بهبود پیدا کند.

 بدین ترتیب در اولین هفته از مهر ماه 1397 حجم عرضه ها با کاهشی 1.628 تنی به 70 هزار و 841 تن رسیده است که حجم بسیار خوبی است و تقاضا با 16 هزار تن افزایش به 179 هزار تن رسیده است. در نهایت حجم معاملات هم در این هفته کاهشی 1.548 تنی را تجربه کرده است.

 در این هفته 74 گرید از 75 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی معامله شدند، رقابت های قیمتی بین 8 درصد تا 227 درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است

کاهش اندک حجم عرضه ها در اولین هفته از مهر ماه

 حجم عرضه ها در هفته جاری نسبت به هفته آخر شهریور اندکی کاهش داشته و مقدار  1.628 تن کاهش را تجربه کرد؛ عرضه های مواد پلیمری در هفته های اخیر رشد خوبی داشته است و مهمترین دلیل این موضوع را می توان آزادسازی سقف نوسان نرخ دانست.

 بیشترین افزایش عرضه به ترتیب برای گروه های پلی اتیلن سبک فیلم و پلی اتیلن سنگین تزریقی و با 3.294 تن و 1352 تن افزایش بوده است. در این هفته تعداد گروه های کالایی که کاهش عرضه را تجربه کرده بودند بیشتر بوده است و بدین ترتیب بیشترین کاهش عرضه برای پلی اتیلن سبک خطی و با 2384 تن بوده است، پس از آن گروه پلی اتیلن سنگین بادی و با کاهش 2218 تنی قرار داشت. گروه PET بطری نیز با کاهش 814 تنی در رده بعدی قرار داشت.

افزایش 16 هزار تنی تقاضا در اولین هفته از مهر ماه 1397

حجم تقاضا در این هفته حدودا 17 هزار تن افزایش را تجربه کرده بوده و از 162 هزار تن به 179 هزار تن رسیده است، در این هفته می توان گفت با توجه به قرار داشتن در هفته اول ماه حتی تقاضا می توانست رشد بیشتری داشته باشد. به نظر می رسد با آزادسازی سقف نوسان نرخ محصولات در بورس کالای ایران تقاضا به حجم واقعی خود نزدیک شده است.  در این هفته بیشترین تقاضا برای گروه های PVC و پلی پروپیلن نساجی و به ترتیب با 34.410 تن و 32.451 تقاضا بوده است.

در کل و در نهایت می توان گفت که اوضاع تقاضا های جزئی و کلی بعد از آزاد سازی نوسان نرخ بهبود فراوانی یافته است و در مورد گروه های بسیار جذاب همچون PVC ها و پلی پروپیلن های نساجی تقاضا به چهار برابر عرضه ها هم نمی رسد.

 کاهش اندک حجم معاملات تحت تاثیر کاهش عرضه ها  

در هفته جاری حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش اندکی داشته و 1.548  تن کاهش را تجربه کرد، در این هفته صددرصد حجم عرضه ها توسط متقاضیان خریداری شد و در نتیجه این موضوع نشان از جذابیت بالای خرید محصولات پلیمری بعد از آزاد سازی نوسان نرخ دارد. هرچند که افزایش شدید نرخ دلار بار دیگر به جذابیت خرید محصولات پلیمری افزوده بود و در نهایت تمامی حجم محصولات عرضه شده توسط متقاضایان خریداری شد.

در کل نزدیک به 100 درصد از محصولات عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شد. در این بین 74 گرید از 75 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی به فروش رسیدند.   

انتظار می رود با کاهش سهمیه های بهین یاب در هفته های بعدی رفته رفته از حجم تقاضا کاسته شود و رقابت های قیمتی نیز با درصد کمتری نسبت به قبل ادامه یابد.

۱۵ گرید جذاب بازار در اولین هفته مهر

بیشترین جذابیت معاملات مربوط به PET های بطری بوده است که بیش از 200 درصد رقابت قیمتی را تجربه کرده اند البته این میزان رقابت برای این گروه و با توجه به قیمت بازار آن طبیعی است ولی انتظار می رود با سهمیه های بهین یاب این گروه نیز تجدید نظر شده و واحد های تولیدی و مصرف کننده واقعی سهمیه های مناسب پیدا کرده و بتوانند با رقابت قیمتی دلخواه مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 بعد از آن گروه PVC قرار داشت که برای برخی از گروه های آن نزدیک به 200 درصد رقابت قیمتی انجام شده است رقابت های قیمتی برای این گروه بین 162 تا 190 درصد بوده است. پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم هم در این هفته از گریدهای بسیار جذاب بازار بوده و با 178 درصد رقابت قیمتی معامله شده است.

 برخی از گروه های پلی پروپیلن نساجی هم در این هفته رقابت قیمتی بالای 150 درصد را تجربه کردند، این گریدها برابر با گرید 510L و 550J نویدزرشیمی بودند که به ترتیب با 165 درصد و 154 درصد را تجربه کرده اند. برخی از گروه های پلی پروپیلن شیمیایی که در صنعت پایپ کاربرد دارند شامل گرید های ZB332C نویدزرشیمی و  PNR230C پلی نار رقابت قیمتی بالای 150 درصدی را تجربه کرد.

درصد سهم هر گروه کالایی در عرضه های این هفته پلیمرها

بیشترین حجم عرضه مربوط به گروه پلی اتیلن سبک فیلم است، که با 17 درصد سهم بازار و با بیش از  10.682 تن عرضه در صدر عرضه های بازار هفته جاری قرار دارد، رتبه دوم نیز به PVC و با 17 درصد و با 10.552  تن عرضه اختصاص دارد. گروه پلی پروپیلن نساجی نیز با 9.553 تن عرضه که معادل با 15 درصد عرضه های بازار می باشد رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. همچنین گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن و فیلم هر کدام  با 14و 8 درصد از عرضه های این هفته در رده بعدی قرار داشت، در کل این گروه های مطرح شده 61 درصد حجم کل عرضه های بازار را به خود اختصاص داده اند.

درصد سهم هر گروه کالایی در تقاضای این هفته پلیمرها

گروه PVC و با 34  هزار 410 تن تقاضا و معادل 21 درصد کل تقاضای بازار، بیشترین تقاضای این هفته را به خود اختصاص داده است، بعد از این گروه پلی پروپیلن نساجی و با 32 هزار و 451 تن تقاضا و سهم 20 درصدی از کل تقاضا در رده بعدی قرار داشت. گروه پلی اتیلن سبک فیلم نیز با تقاضایی معادل 21 هزار و 148 تن تقاضا و معادل 13 درصد تقاضای بازار در رده سوم قرار داشت. گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن هم با 10 درصد تقاضای بازار از دیگر گرید های جذاب بازار بود. چهار گروه مذکور جمعا 64 درصد کل تقاضای بازار را به خود اختصاص داده اند.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران