معاون وزیر صنعت از برنامه‌ریزی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در سال ۹۵ خبر داد و گفت: سرمایه در گردش به صورت دو بار در سال تامین می‌شود و سهم آورده صاحبان بنگاه‌ها، ۳۰ درصد است.

نیاز تولید به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش

حسین ابویی مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازگشت واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل به ظرفیت اصلی خود خبرداد و گفت: براساس برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع مالی مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راکد و نیمه تعطیل از راه‌های مختلفی تامین خواهد شد، اما براساس برآوردها، سال ۹۵ به منظور تامین نقدینگی واحدها و البته با فرض دوبار چرخش در سال، به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: روش‌های مختلفی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید در نظر گرفته شده که شامل مجموعه‌ای از تامین مالی از طریق بانک‌ها، بورس و سایر شیوه‌های تامین مالی است. البته بانک‌ها باید همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند، چراکه به دلیل محوریت تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها در اقتصاد ایران، هنوز هم بار اصلی تامین مالی به دوش بانک‌ها است. البته وزارت صنعت بر روی منابع صندوق توسعه ملی نیز حساب باز کرده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته عمده منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانک‌ها صرف استمهال تسهیلات گذشته شده و انتظار ما این است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند، چراکه اگر قرار باشد امسال به رشد اقتصادی ۴ درصدی برسیم، حتما بار عمده‌ای از تامین رشد به دوش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور است و بنابراین باید با انجام پشتیبانی‌های لازم از این بخش، زمینه‌ساز رسیدن به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری باشیم.

نظرات کاربران