تمدید مهلت انعقاد قرارداد بلندمدت با پتروشیمی‌ها

اعضای محترم انجمن ملی می‌توانند درخواست‌های خود را مبنی بر انعقاد قرارداد بلندمدت با پتروشیمی‌ها جهت جمع‌بندی به دفتر انجمن ملی ارسال نمایند.

اعضای محترم انجمن ملی می‌توانند تا پایان روز اداری یازدهم مهر ماه (چهارشنبه هفته جاری) درخواست‌های خود را مبنی بر انعقاد قرارداد بلندمدت با پتروشیمی‌ها جهت جمع‌بندی به دفتر انجمن ملی ارسال نمایند.

به همین منظور، مقتضی است اطلاعات زیر را جهت جمع‌بندی به دفتر انجمن ملی ارسال نمایند.

قابل ذکر است میزان مواد پتروشیمی مورد نیاز جهت عقد قرارداد بلندمدت با پتروشیمی‌ها نباید بیش از ظرفیت ثبت شده بهین یابی شرکت ها باشد

نام شرکت
نام محصولات تولیدی
نام و میزان مواد پتروشیمی مورد نیاز

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران