رشد ۲۳ درصدی صادرات ایران به اروپا

طبق اخبار منتشر شده از اتحادیه ی اروپا در نیمه ی اول سال جاری واردات اتحادیه ی اروپا از ایران 23 درصد رشد داشت.

بر اساس داده های موجود صادرات محصولات ایرانی به کشورهای اتحادیه ی اروپا در نیمه ی اول سال ۲۰۱۸ تا ۲۳ درصد رشد داشته و به ارزشی معادل با 6/11 میلیارد یورو خواهد رسید. 
این در حالی است که در زمان مشابه در سال گذشته ارزش صادرات ایران به اروپا ۹/۹ میلیارد یورو ارزش گذاری شده بود.  
اسپانیا، فرانسه، یونان و ایتالیا در بین مهم ترین واردکنندگان محصولات از ایران قرار داشتند. این در حالی است که صادرات محصولات اروپایی به ایران با کاهشی هفت درصدی همراه بوده و به ارزش 4/57 میلیارد یورو رسیده است. آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در بین ۴ کشور اصلی صادر کننده به ایران از اتحادیه ی اروپا قرار دارند. 

نظرات کاربران