تاثیرات آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی ها

هرچه قیمت نهاده های تولید یک شرکت افزایش پیدا کند،به طبع بهای تمام شده آن شرکت نیز افزایش میابد و بر سودآوری موثر خواهد بود،شرکت های پتروشیمی در ۶ماهه اول نرخ خوراک با دلار ۴۲۰۰ دریافت میکرده اند و این امتیاز را در اختیار داشتند و انتظار میرود که میزان سوداوری آن ها کم شده و به دنبال آن قیمت سهام آن ها نیز کاهش پیدا کند.

یک کارشناس بازار سرمایه: با توجه به شرایط سیاسی خارجی، قیمت نفت افزایش پیدا کرده و آمریکا موفق نشده در عرصه بین المللی قیمت نفت را کنترل کند و این افزایش قیمت در ماه های آتی باعث افزایش بهای تمام شده شرکت های این صنعت خواهد شد و انتظار برای کاهش قیمت این شرکت ها وجود دارد و به مرور در تمام زمینه ها دولت ناچار به آزاد سازی قیمت ها خواهد بود و اثر تورمی این سیاست بر محصولات پالایشی همانند بنزین نیز خواهد داشت و نرخ آن را به لیتری ۴هزار تومان نزدیک خواهد کرد.

حسین نصیری در ادامه افزود: با این شرایط به نظر میرسد دوباره بحث کارت سوخت و جیره بندی،برای این محصول بوجود خواهد آمد. وی گفت: این افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، احتمالا برای صنعت پالایشگاهی مثبت خواهد بود و افزایش اخیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی ناشی از افزایش نرخ و رشد اسمی این شرکت ها بوده نه افزایش تولید ویا کارآمدی آن ها و آینده بازار به سوی رکود پیش خواهد رفت.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: از نظر تئوری مالی رفتاری، هنگامی که از رسانه های عمومی یک کشور از رشد بازار سرمایه صحبت میشود،زمان خروج از آن بازار می باشد. در آن زمان بزرگان بازار و باتجربها های آن بازار خارج شده اند. وی تاکید کرد: اگر این هزینه انرژی افزایش پیدا کند،هزینه بهای تمام شده سایر صنایع نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم،بر روی سایر صنایع نیز موثر خواهد بود. انرژی یک موضوع اساسی برای تمام صنایع خواهد بود و باعث تغییرات بهای تمام شده از بخش سربار این صنایع می باشد و انتظار کاهش سود آوری آن ها ازین بخش وجود خواهد داشت.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت نفت و سوخت

نظرات کاربران