گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته آخر مهر 1397

کاهش شدید حجم عرضه پتروشیمی‌ها با وجود افزایش‌۱۵۰‌درصدی قیمت پایه محصولات

در چهارمین هفته از مهر ماه 1397، تالار معاملات پتروشیمی شرکت بورس کالای ایران، معاملات با حجم کمی را نسبت به هفته سوم مهر ماه تجربه کرد. بدین ترتیب در این هفته حجم عرضه ها با کاهشی 7.988 تنی به 51 هزار و 850 تن رسیده است که کاهش زیادی است و تقاضا با 31 هزار تن کاهش به 69 هزار تن رسیده است. در نهایت حجم معاملات هم در این هفته کاهشی 19.708 تنی را تجربه کرده است.

در هفته جاری به دلیل کشف قیمت های پایه بر اساس میانگین معاملات چهار هفته گذشته برای دومین بار و افزایش بسیار شدید قیمت های پایه، معاملات در بسیاری از گریدها جذابیتی نداشته و در برخی موارد حتی قیمت های بازار آزاد از قیمت تمام شده در بورس کالای ایران کمتر بوده است. در نتیجه در مورد گروهی همچون PVC برخی از خریداران ترجیح داده اند که مواد اولیه موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. دلیل مهم دیگر کاهش تقاضا قرار داشتن در هفته چهارم ماه بوده که سهمیه های خرید کاهش پیدا کرده بوده اند.

 در هفته ای که گذشت اعتصابات راننده های تریلی شکسته شده ولی متاسفانه همچنان نرخ درستی برای هزینه حمل وجود ندارد و بسیاری از خریداران از ترس ابطال قراردادهای خود مجبور به برداشت محموله های خود با دو یا بعضا سه برابر هزینه حمل در گذشته شده اند و این عامل نیز قیمت های تمام شده را افزایش داده است. ولی با شروع بارگیری ها بازار با حجم وسیعی از محموله های خریداری شده در گذشته مواجه شده و در نتیجه با توجه به خرید بسیاری از محموله ها با قیمت ارزان تر از قیمت های پایه فعلی و بعضا خواب سرمایه بسیاری از بازاری ها عرضه های محصولات افزایش یافته و قیمت ها در بازار آزاد در مورد بسیاری از گریدها از قیمت تمام شده بورس کمتر شده است.

 بدین ترتیب در چهارمین هفته از مهر ماه 1397 حجم عرضه ها با کاهشی 7.988 تنی به 51 هزار و 850 تن رسیده است که کاهش زیادی است و تقاضا با 31 هزار تن کاهش به 69 هزار تن رسیده است. در نهایت حجم معاملات هم در این هفته کاهشی 19.708 تنی را تجربه کرده است.

 نکته جالب و تلخی که در آمار این هفته های بازار وجود دارد کاهش شدید حجم عرضه ها بوده است. حجم عرضه ها در آخرین هفته از مهر ماه 1397 به 51 هزار تن رسیده است که بسیار حجم پایینی است. این کاهش شدید حجم عرضه ها به حدی بوده است که از برخی از هفته ها قبل از آزادسای نوسان نرخ محصولات پلیمری کمتر بوده است و جالب تر اینکه قیمت های پایه در مورد تمامی کالاها رشدی بیش از 150 درصد را تجربه کرده اند و این افزایش شدید نرخ باید موجبات افزایش جذابیت عرضه ها را برای پتروشیمی ها فراهم می کرد ولی متاسفانه به جای افزایش شاهد کاهش شدید حجم عرضه ها هستیم و از طرف دیگر افزایش قیمت های پایه به حدی بوده است که جذابیت خرید بسیار کمتر از قبل شده است.

 در این هفته 35 گرید از 76 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی معامله شدند، رقابت های قیمتی بین 1 درصد تا 23 درصد بوده است که نسبت به هفته گذشته کاهش بسیار خوبی یافته است.

کاهش نسبتا زیاد حجم عرضه ها در آخرین هفته از مهر ماه

 حجم عرضه ها در هفته جاری نسبت به هفته آخر شهریور کاهش زیادی داشته و مقدار  7.988 تن کاهش را تجربه کرد؛ عرضه های مواد پلیمری در هفته های اخیر کاهش بسیار زیادی داشته است و انتظار می رفت بعد از آزادسازی نوسان نرخ در بورس کالای ایران عرضه ها روند صعودی خود را حفظ کند ولی متاسفانه در سه هفته پایانی مهر ماه حجم عرضه ها به کمترین حد رسیده است.

 بیشترین کاهش عرضه به ترتیب برای گروه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن و سبک فیلم و با 3.220 تن و 1.920 تن کاهش بوده است. در این هفته تعداد گروه های کالایی که کاهش عرضه را تجربه کرده بودند بیشتر بوده است و تنها کالاهای سنگین تزریقی، پلی پروپیلن شیمیایی و پلی استایرن ها اندکی افزایش را تجربه کرده اند.

 کاهش 31 هزار تنی تقاضا در چهارمین هفته از مهر ماه 1397

 حجم تقاضا در این هفته حدودا 32 هزار تن کاهش را تجربه کرده بوده و از 101 هزار تن به 69 هزار تن رسیده است، در این هفته می توان گفت با توجه به قرار داشتن در هفته آخر ماه و کاهش بخش زیادی  از سهمیه ها تقاضا کاهش معقولی را تجربه کرده است. این کاهش تقاضا دلیل مهم دیگری داشته و آن هم افزایش بسیار زیاد قیمت های پایه و عدم جذابیت برای خرید از بورس کالا بوده است.

 کاهش حجم معاملات تحت تاثیر کاهش عرضه ها و افزایش شدید قیمت های پایه

 درهفته جاری حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کاهش نسبتا زیادی داشته و 19.708  تن کاهش را تجربه کرد، در این هفته 75 درصد از حجم عرضه ها توسط متقاضیان خریداری شد و در نتیجه این موضوع نشان از جذابیت خرید کالاهای پلیمری از بورس کالای ایران کاهش یافته است.

 در کل نزدیک به 75 درصد از محصولات عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شد. در این بین 35 گرید از 76 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی به فروش رسیدند.  

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران