تجمیع هلدینگ های پتروشیمی، قدمی موثری برای قدرتمندسازی این صنعت

مدیرعامل هلدینگ پارسیان با اشاره به موضوع رقابت بالا در صنعت پتروشیمی در دنیا گفت: زمانی می توانیم با هلدینگ های بزرگی همچون سابیک عربستان رقابت کنیم که شرکت های پتروشیمی در یک مجموعه بزرگی ادغام شده باشند. اما تعدد در مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ ها تا حد زیادی قدرت چانه زنی فروش خارجی پتروشیمی را کاهش می دهد.

در دومین روز کنگره نفت و نیرو، مدیران هلدینگ های پتروشیمی خلیج فارس، تاپیکو، پارسیان، باختر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظرات خود را در خصوص هلدینگ داری و چالش ها و فرصت های پیش رو بیان کردند. در این نشست جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تصریح بر این نکته که تجمیع هلدینگ ها می تواند قدم موثری در قدرتمندسازی این صنعت داشته باشد گفت: تنها زمانی می توانیم پای میز مذاکره برای فروش محصولات حرف خود را به کرسی بنشانیم که در یک مجموعه واحد و قدرتمند متمرکز باشیم.  وی همچنین با اشاره به این موضوع که تعدد هلدینگ ها در اکثر مواقع سبب چند دستگی تصمیمات و نبود رای واحد در برابر برنامه ریزی ها بوده گفت: چالش اصلی بر سر راه این مجمع گستردگی شرکت های تحت پوشش هلدینگ است. بطور مثال برنامه ریزی برای ادغام هلدینگ و خلیج و فارس و تاپیکو از پنج ماه پیش آغاز شده اما به دلیل تعدد شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ ها و نحوه ارزشگذاری این شرکت ها بسیار زمان بر خواهد بود.

در ادمه مخدومی مدیرعامل تاپیکو به اختلال توسعه در صنعت پتروشیمی به دلیل پراکندگی هلدینگ ها اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد ادغام هلدینگ های مربوط در یک مجموعه اصلی بسیار می تواند در امر توسعه این صنعت مهم و تاثیرگذار باشد. وی همچنین با اشاره به این موضوع که پراکندگی شرکت های زیرمجموعه تاپیکو باعث هدر رفت وقت و انرژی برای مدیریت این شرکت های متنوع می شود، گفت: اگر بتوانیم به جای هلدینگ های متعدد در صنعت پتروشیمی، هلدینگ های متنوع در صنایع مختلف داشته باشیم، با سرعت بیشتر به اهداف توسعه ای در زمینه تولید و فروش خواهیم رسید. بطور مثال تجمع شرکت لاستیک سازی در یک هلدینگ لاستیک سازی می تواند این صنعت را قدرتمندتر سازد. همچنین هلدینگ هایی مثل تاپیکو که چند شرکت لاستیک سازی در زیرمجموعه خود دارند می توانند با واگذاری این شرکت ها چابک تر شده و تخصصی تر در زمینه پتروشیمی عمل کند.

در پایان عزیزی مدیرعامل هلدینگ پارسیان نیز با اشاره به موضوع رقابت بالا در صنعت پتروشیمی در دنیا گفت: زمانی می توانیم با هلدینگ های بزرگی همچون سابیک عربستان رقابت کنیم که شرکت های پتروشیمی در یک مجموعه بزرگی ادغام شده باشند. اما تعدد در مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ ها تا حد زیادی قدرت چانه زنی فروش خارجی پتروشیمی را کاهش می دهد. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که در شرایط کنونی و اعمال تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا شاید به صلاح نباشد که همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذاریم.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران