قطع تعاملات بانک چینی با ایران ۴ روز قبل از شروع تحریم ها

بر اساس اعلام بانک کُنلون چین کلیه تعاملات این بانک با ایران از تاریخ ۳۰ اکتبر (8 آبان ماه) یعنی از ۴روز قبل از شروع تحریم‌ها قطع خواهد شد.

 بانک کُنلون چین طی هشداری که به مشتریان خود اعلام کرده است، کلیه تعاملات خود با ایران را از تاریخ ۳۰ اکتبر (8 آبان ماه) یعنی از هفته آینده (۴روز قبل از شروع تحریم‌ها) قطع می‌کند.
 لذا از مشتریان این بانک درخواست شده تا تلاش خود را جهت تکمیل و تسویه حوالجات ارزی خود طی این هفت روز آینده تسریع و تشدید کنند.
 بانک کُنلون، هفته پیش نیز کارسازی حوالجات با عاملیت بانک‌های تازه تحریم‌شده توسط خزانه‌داری آمریکا (ملت، پارسیان و سینا) را نیز متوقف کرده بود.

نظرات کاربران