گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته اول آبان 1397

افزایش 20 هزار تنی تقاضا‌ی محصولات پلیمری در اولین هفته از آبان ماه

تالار معاملات پتروشیمی شرکت بورس کالای ایران، در اولین هفته از آبان حجم بیشتری از معاملات را نسبت به هفته آخر مهر ماه تجربه کرد، در این هفته تقاضا افزایش یافته بود و رقابت های قیمتی در مورد برخی از گروه های کالایی افزایش و در مورد برخی دیگر کاهش یافته بود.

در هفته جاری به دلیل کشف قیمت های پایه بر اساس قیمت های جهانی و نرخ دلار در سامانه نیما ، قیمت های پایه در مورد برخی از گروه ها افزایش زیادی یافته و در مقابل برای گروه هایی همچون PVC ها  و PET بطری کاهش زیادی را تجربه کرد. در نتیجه گروه های کاهشی همچون PET بطری با استقابل بیشتری مواجه شد و گروه PVC به دلایلی همچون قرار داشتن در روز پایانی مهر ماه و شارژ نشدن سهمیه ها با تقاضا و رقابت قیمتی کمتری مواجه بود. از طرف دیگر باید اشاره کرد که تقریبا کمتر از نیمی از عرضه های این هفته در روز 30 مهر ماه انجام گرفت و این عامل سبب شد که در مورد گروه های کالایی همچون پلی پروپیلن ها و PVC ها سهمیه های خرید شارژ نشده و در نتیجه تقاضای بسیار کمتری به ثبت برسد و اگر این عرضه ها هم در روز سه شنبه صورت می گرفت مطمئنا تقاضا مقداری بیشتری بود.

 بدین ترتیب در اولین هفته از آبان ماه 1397 حجم عرضه ها با افزایش 9.262 تنی به 61 هزار و 112 تن رسیده است که افزایش خوبی است و تقاضا با 20 هزار تن افزایش به 89 هزار تن رسیده است. در نهایت حجم معاملات هم در این هفته افزایشی 12.764 تنی را تجربه کرده است.

در این هفته 52 گرید از 78 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی معامله شدند، رقابت های قیمتی بین 1 درصد تا 46 درصد بوده است، که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است.

افزایش مناسب حجم عرضه ها در اولین هفته از آبان ماه

 حجم عرضه ها در هفته جاری نسبت به هفته آخر مهر افزایش خوبی داشته و مقدار  9.262 تن افزایش را تجربه کرد؛ عرضه های مواد پلیمری در هفته های اخیر کاهش بسیار زیادی یافته بود و در این هفته خوشبختانه افزایش خوبی پیدا کرده است که آن هم تحت تاثیر افزایش قیمت پایه برخی از گروه ها بوده است.

 بیشترین افزایش عرضه به ترتیب برای گروه های پلی اتیلن سبک فیلم و با 2.472 تن افزایش بوده است. گروه کالایی پلی اتیلن سنگین اکستروژن نیز با 2008 تن افزایش در رده بعدی قرار داشت. در این هفته تعداد گروه های کالایی که افزایش عرضه را تجربه کرده بودند بیشتر بوده است و تنها کالاهای PET بطری، پلی پروپیلن نساجی و پلی اتیلن سنگین بادی  کاهش  را تجربه کرده اند.

 افزایش 20 هزار تنی تقاضا در اولین هفته از آبان ماه 1397

 حجم تقاضا در این هفته حدودا 20 هزار تن افزایش را تجربه کرده بوده و از 69 هزار تن به 89 هزار تن رسیده است، در این هفته به دلیل اینکه برخی از گروه های کالایی در روز دوشنبه 30 مهر عرضه شده بودند و سهمیه ها در این گروه ها به کمترین حد رسیده بوده است تقاضا در مجموع این هفته رشد کمتری داشته است.  

 افزایش حجم معاملات تحت تاثیر افزایش عرضه ها

 در هفته جاری حجم معاملات نسبت به هفته گذشته افزایش نسبتا زیادی داشته و 12.764  تن کاهش را تجربه کرد، در این هفته 85 درصد از حجم عرضه ها توسط متقاضیان خریداری شد این نسبت در هفته گذشته 75 درصد بوده است که نشان از افزایش جذابیت خرید در این هفته بوده است.

برای جذاب ترین گرید این هفته 46 درصد رقابت شده است و این در حالی است که در هفته های گذشته درصد رقابت برای جذاب ترین کالا 23 درصد بوده است، این مورد به این دلیل اتفاق افتاده است که قیمت گروه PET بطری بعد از تغییر شیوه نرخ گذاری کاهش بسیار زیادی یافته بود و برای خریداران جذابیت زیادی پیدا کرده بود.

درصد سهم هر گروه کالایی در عرضه های این هفته پلیمرها

 همانطور که در نمودار مشخص است، بیشترین حجم عرضه مربوط به گروه PVC است، که با 17 درصد سهم بازار و با بیش از  8.720 تن عرضه در صدر عرضه های بازار هفته جاری قرار دارد، رتبه دوم نیز به پلی پروپیلن نساجی و با 14 درصد و با 6.962  تن عرضه اختصاص دارد. گروه پلی اتیلن سبک فیلم نیز با 6.766 تن عرضه که معادل با 13 درصد عرضه های بازار می باشد رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. در کل این گروه های مطرح شده 44 درصد حجم کل عرضه های بازار را به خود اختصاص داده اند.

درصد سهم هر گروه کالایی در تقاضای این هفته پلیمرها

 گروه پلی پروپیلن نساجی و با 12  هزار 948 تن تقاضا و معادل 18 درصد کل تقاضای بازار، بیشترین تقاضای این هفته را به خود اختصاص داده است ، بعد از این گروه PVC و با 12 هزار و 489 تن تقاضا و سهم 17 درصدی از کل تقاضا در رده بعدی قرار داشت. گروه PET بطری نیز با تقاضایی معادل 11 هزار و 418 تن تقاضا و معادل 15 درصد تقاضای بازار در رده سوم قرار داشت، سه  گروه مذکور جمعا 50 درصد کل تقاضای بازار را به خود اختصاص داده اند.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران