معرفی گونه های جدیدی از پلی پروپیلن با ویژگی های مکانیکی بهبود یافته

 شرکت Arcoplex  اخیرا گونه های جدیدی از پلی پروپیلن را با ویژگی های مکانیکی بهبود یافته معرفی کرده است.

 شرکت Arcoplex  اخیرا گونه های جدیدی از پلی پروپیلن را با ویژگی های مکانیکی بهبود یافته معرفی کرده است. اولین نوآوری های ارائه شده توسط این شرکت به گونه های پلی پروپیلن Capilene Y 50 LE  و Capilene SW 70 LE  مربوط است. این گونه ها برای کاربردهای خودرویی مناسب شناخته شده است.

گونه ی Capilene Y 50 LE  یک هموپلیمر با قابلیت جریان پذیری زیاد و تغییر شکل اندک است. گونه ی Capilene SW 70 LE   یک کوپلیمر با قابلیت جریان پذیری زیاد و سفتی مناسب است.

با گسترش دامنه ی محصولات Capilene C  با پلی پروپیلن ویژگی های خاصی به این محصولات اضافه شده که خواص مکانیکی بهبود یافته ای را ایجاد می کند.

گونه ی Capilene CE50E  یک کوپلیمر پلی پروپیلن پیشنهاد شده برای ظروف غذای قابل فشرده شدن (squeezable cans ) بوده که نرمی آن با گونه های قبلی قابل مقایسه است. این گونه ی جدید براقیت ویژه ای داشته، شفاف بوده و در برابر مهاجرت مقاوم است.

گونه ی Capilene CU78AM  یک پلی پروپیلن ویژه بوده که مزایای کوپلیمرهای اتفاقی و استاندارد را داراست. این گونه استحکام خوبی داشته، منعطف بوده و بسیار سبک است. این ویژگی ها گونه ی مذکور را برای ساخت چمدان بسیار ایده ال می کند.

نظرات کاربران