ارزان شدن قیمت ارز مسافرتی در بانک ها

به موجب تصمیمات اتخاذ شده شعب ارزی بانک‌ها در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران، تا 500 یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف هزار یورو به سایر کشورها ارائه می‌کنند که قیمت این ارز نیز در شعب ارزی بانک‌ها 12 هزار و 732 تومان و 4 ریال بدون احتساب کارمزد است.

نرخ یورو مسافرتی امروز در بانک‌ها حدود 13 هزار تومان است که نسبت به هفته قبل 1500 تومان کاهش دارد.

قیمت ارز مسافرتی در حالی از سوی بانک ها 13 هزار تومان اعلام شده است که قیمت خرید و فروش این ارز در بازار آزاد به 14 هزار و دویست تومان می رسد.
به موجب تصمیمات اتخاذ شده شعب ارزی بانک‌ها در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران، تا 500 یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف هزار یورو به سایر کشورها ارائه می‌کنند که قیمت این ارز نیز در شعب ارزی بانک‌ها 12 هزار و 732 تومان و 4 ریال بدون احتساب کارمزد است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل قیمت فروش هر یوروی مسافرتی به حدود 13 هزار تومان می‌رسد که این رقم نیز نسبت به هفته گذشته حدود 1500 تومان کاهش را نشان می‌دهد. 
کاهش قیمت ارز مسافرتی همزمان با کاهش قیمت خرید و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین کاهش قیمت خرید ارز از سوی بانک ها رخ داده است . امروز نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها 11 هزار و 51 تومان بود. از سوی دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانک‌ها نیز نسبت به روزهای گذشته با کاهش همراه بوده و بانک‌ها امروز هر یورو را در زمان انتشار این گزارش، 12 هزار و 612 تومان و هشت ریال خریداری می‌کنند. 
این در حالی است در هفته گذشته نرخ خرید دلار در بانک‌ها حدود 12 هزار و 500 تومان و یورو حدود 14 هزار تومان بوده است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران