در نشست مشترک انجمن ملی با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مطرح شد؛

پیشنهاد خرید مواد اولیه از پتروشیمی به صورت نسیه با ضمانت بانکی

روز گذشته در نشست مشترک میان انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص مسائل مختلف صنعت پلاستیک بحث و گفت‌وگو شد.

ظهر روز گذشته، نشست مشترکی میان انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به در خواست انجمن صنفی کارفرمایی برگزار شد که در این جلسه در خصوص مسائل مختلف صنعت پلاستیک بحث و گفت‌وگو شد.

مسائل و مشکلات مشترک در حوزه کلان که دغدغه هر دو تشکل است در این جلسه مطرح شدند. از جمله مشکلات پایه پولی، پیمان سپاری‌های ارزی و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، بدهی‌های دولت به صنایع تکمیلی و راه‌های برون رفت از این مشکلات، عناوینی بودند که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.


نمایندگان انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، یکی از مهمترین مشکلات صنایع تکمیلی را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی عنوان کرده و پیشنهاد دادند که خرید مواد اولیه از پتروشیمی به صورت نسی با ضمانت بانکی صورت پذیرد تا به این طریق، بحث کمبود نقدینگی واحدها جبران شده و مواد عرضه شده در بورس، بدون تقاضا باقی نماند.


یکی از موضوعات اصلی این جلسه، رفع موانع و مشکلات صنایع تکمیلی و پتروشیمی ها بود که در این راستا مقرر گردید که جلسات مستمری میان این دو تشکل برگزار شود. همچنین مقرر شد فرمول کف عرضه‌ها مورد بررسی، بازبینی و اصلاح قرار گیرد.


در ادامه مقرر شد که هر دو تشکل به وزارت صمت درخواست دهند که سامانه بهین یاب، براساس مدل ارائه شده انجمن ملی (تعیین ظرفیت‌ها براساس ارزش افزوده، برق مصرفی و تعداد پرسنل) اصلاح و ظرفیت‌های ثبت شده «حقیقی» شوند.


همچنین موضوع توسعه بازار به کمک صنایع تکمیلی از طریق تعریف پروژه‌های مشترک هم از موضوعات مهم عنوان شد.


در نهایت مقرر شد کارگروهی جهت رسیدگی به موارد مطرح شده و ارائه راهکارهای اجرایی، تشکیل و موضوعات را پیگیری نماید.
حاضرین: دکتر مهدوی ابهری، مهندس فریبرز کریمایی، مهندس پرویز صحاف زاده، مهندس حمید باطنی، مهندس بیوک صحاف امین، مهندس سعید صبوری، مهندس مهدی پورقاضی، مهندس محسن صفایی، دکتر سعید ترکمان، مهندس علیرضایی

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پپلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران