صادرات ضایعات مواد پلاستیکی «تا اطلاع ثانوی» ممنوع شد

انجمن ملی با درخواست وزارت صمت در خصوص جلوگیری از صادرات ضایعات مواد پلاستیکی «تا اطلاع ثانوی» موافقت نمود.

هفته گذشته وزارت صمت طی نامه‌ای به انجمن ملی خواستار شد که این انجمن در مورد جلوگیری از صادرات ضایعات مواد پلاستیکی کارشناسی کرده و نتیجه را به وزارت صمت اعلام نماید. انجمن ملی نیز این موضوع را در کمیسیون صادرات و همچنین هیات مدیره مطرح وبررسی نمود و در پایان با صادرات ضایعات مواد پلاستیکی «تا اطلاع ثانوی» موافقت نموده و به وزارت صمت پاسخ داد.

در متن این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند باتوجه به نیاز بسیاری از صنایع به مواد اولیه بازیافتی، جلوگیری از صادرات ضایعات پلاستیک تا اطلاع ثانوی مورد تایید این انجمن است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران