صادرات پریفرم PET آزاد شد

طبق نامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در روز شنبه به دفتر صادرات و گمرک ارسال کرده‌ است، صادرات ۵ ردیف کالایی از جمله پریفرم را بلامانع اعلام کرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در نامه‌ای که به دفتر صادرات و گمرک ارسال کرده‌ است، صادرات پریفرم و همچنین دام زنده مولد غیر گوشتی را بلامانع اعلام کرد.

اسب مولد نژاد خالص، اسب مسابقه، شتر مولد نژاد خالص، گاو مولد نژاد شیری و همچنین پریفرم PET پنج ردیف کالایی است که ممنوعیت صادرات آن رفع شده است.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران