تعداد دکل‌های نفتی آمریکا بار دیگر کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه پارسال 406 دکل کمتر است؛ همچنین مجموع تعداد دکل‌های نفت و گاز فعال این کشور به کمترین تعداد از سال 1940 رسید

تداوم کاهش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا/ کمترین تعداد دکل‌های نفت و گاز فعال در 76 سال اخیر

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، بیکر هیوز، بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی جهان اعلام کرد شرکت‌های انرژی آمریکا تعداد دکل‌های نفتی را برای سومین هفته متوالی کاهش دادند و تعداد این دکل‌ها به کمترین تعداد از نوامبر 2009 رسید.

بر اساس این گزارش، حفاران آمریکایی 8 دکل نفتی را در هفته منتهی به 8 آوریل از فعالیت خارج کرد و تعداد دکل‌های فعال نفتی این کشور به 354 دکل کاهش یافت.

در هفته مشابه سال گذشته، 760 دکل نفتی فعال بودند. حفاران آمریکایی در سال 2015، به طور متوسط در هر هفته 18 دکل نفتی را از فعالیت خارج کردند و در مجموع تعداد دکل‌های خاموش شده به 963 دکل در این سال رسید که بیشترین کاهش حداقل از سال 1988 به شمار می‌رود.

حفاران آمریکایی در سال جاری میلادی تاکنون به طور متوسط در هر هفته 13 دکل نفتی را خاموش و در مجموع 174 دکل نفتی را از فعالیت خارج کردند.

شرکت‌های انرژی از زمان آغاز فروش یکجای نفت در بازار در نیمه 2014، به شدت فعالیت‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند.

بر اساس آمار بیکر هیوز، با توجه به کاهش تعداد دکل‌های نفتی در این هفته و افزایش یک دکل گازی، مجموع تعداد دکل‌های نفت و گاز برای شانزدهمین هفته متوالی کاهش یافت و به 433 عدد رسید که کمترین تعداد از سال 1940 به شمار می‌رود.

نظرات کاربران