افزایش سقف سهمیه بهین یاب برخی از محصولات پتروشیمی + جدول

براساس تصمیمات اتخاد شده در نهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، واحد اطلاع رسانی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی جدول تغييرات مورد نياز در سهميه بهين ياب را اعلام کرد.

براساس تصمیمات اتخاد شده در نهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی جدول تغييرات مورد نياز در سهميه بهين ياب به منظور ساماندهي بازار اعلام شد.

جدول محصولاتی که سقف بهین یابی انها در بورس کالا افزایش یافته است:

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران