وضعیت آشفته در گروه پلی پروپیلن نساجی

در سومین هفته از دی ماه سال جاری ۲۶ گرید از ۹۱ گرید با رقابت قیمتی بین ۱ تا ۲۲ درصد معامله شدند که بیشترین رقابت قیمتی متعلق به پلی پروپیلن های نساجی بوده است و متاسفانه این گروه از مواد پلیمری در حال حاضر وضعیت آشفته ای را تجربه می کنند.

در سومین هفته از دی ماه 1397 حجم عرضه ها با افزایش 9 هزار و 469 تنی به 74 هزار و 37 تن رسیده است، که حجم مناسبی برای وضعیت فعلی بازار است اما در مورد برخی از گریدهای جذاب بازار همچون پلی پروپیلن های نساجی که اوضاع ملتهبی دارند نیاز به افزایش عرضه ها است.                                                                                                      

در این هفته 26 گرید از 91 گرید عرضه شده با رقابت قیمتی معامله شدند، رقابت های قیمتی بین 1 درصد تا 22 درصد بوده است، بیشترین رقابت قیمتی و به میزان 22 درصدی برای کالای پلی پروپیلن نساجی 550JJ نویدزرشیمی بوده است که متاسفانه این گروه کالایی اوضاع خوبی را تجربه نمی کند.

تاجایی که برخی کارشناسان معتقدند این وضعیتی که در این گروه از مواد پلیمری پدید آمده, به نوعی نتیجه مدیریت این گرید توسط پتروشیمی هاست. 

اکنون باید منتظر ماند و دید که وضعیت آشفته این گروه کالایی به چه صورتی درخواهد آمد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت نفت و سوخت، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران