طراحی ۲ روش برای دورزدن تحریم های بانکی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تحریم های نظام بانکی ایران گفت: برای دور زدن این تحریم ها دو روش طراحی شده است که یکی از این روشها این است که، تعاملات بانک مرکزی ایران به صورت مستقیم با بانک های مرکزی دنیا انجام گیرد.

مسعود خوانساری با اشاره به تمرکز تحریم ها بر روی نظام بانکی ایران، گفت: اگرچه دشمنان تلاش دارند که حلقه تحریم ها بر علیه اقتصاد ایران را با فشار وارد آوردن بر نظام بانکی بیشتر کنند اما ایران نیز برخی تدابیر را برای دورزدن تحریم های بانکی درنظر دارد؛ به خصوص اینکه بانک های دنیا تنها در قالب مواد غذایی و دارو اجازه کار کردن با ایران را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: بر همین اساس ما مجبور هستیم تا جایگزین‌هایی را برای حوزه های دیگر تبادلات مالی پیدا کنیم که در این میان دو روش طراحی شده است.

وی تصریح کرد: اولین روش تعاملات بانک مرکزی ایران به صورت مستقیم با بانک های مرکزی دنیا است که با برخی کشورها امکان برقراری این رابطه وجود دارد اما روش دوم، راه اندازی کانال های مالی با کشورهای مختلف دنیا کارگشا است.

خوانساری از تلاش بانک مرکزی برای راه اندازی کانال های مالی مجزا با کشورهای مختلف خبر داد و گفت: دامنه این مذاکرات از کشورهای اروپایی تا کشورهای آسیایی کشیده شده است، به هر حال حضور بانک های کوچک و متوسط را نیز در مذاکرات نمی توان از نظر دور داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران