مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: طراحی، برنامه‌ریزی و تدوین شیوه‌های واگذاری در زمینه خصوصی سازی در مرحله تصویب قرار دارد.

شیوه‌های واگذاری در شرکت پخش به زودی تصویب می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عباس کاظم پور، در جمع خبرنگاران گفت: روان سازی جریان خصوصی سازی مهمترین اولویت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ٩٥ است.

وی ادامه داد: ایجاد جذابیت، آماده سازی پیش نیازهای لازم برای برون سپاری پروژه ها و روزآمدکردن تجهیزات و فناوری در سال ٩٥ از سوی این شرکت با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: با توجه به شرایط حاضر، تدوین راهکارهایی برای دوران گذر به گونه ای که برون سپاری در جهت اقتصادی و فنی با بسترهایی که در جامعه وجود دارد، هماهنگ باشد، همواره از اولویتهای این بخش است.

وی، اندازه گیری اتوماتیک سطوح فرآورده‌های موجود در مخازن را یکی از اولویت‌های امسال شرکت اعلام کرد.

کاظم پور ادامه داد: ارتقای کمی و کیفی و استفاده از سیستم میترینگ و برداشت از انبار مبدا تا تحویل به جایگاهها و نقاط مصرف از جمله اولویت‌های دیگر شرکت پخش است.

نظرات کاربران