مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر گفت:

مشکل اصلی دخالت نابه‌جا دولت است/ دولت را تعطیل کنید

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: شاید انتظار دولت این است که برویم دست به دامان دولت شویم و بگویم که ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد اما ما به دولت توصیه ‌می‌کنیم که به دنبال اقتصاد آزاد باشد. بوروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابه‌جا دارد. ما فقط نظرمان این است که دولت را تعطیل کنید، لطفا دخالت نکنید.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در جلسه امروز این کمیسیون با طرح این پرسش که «آیا مهمترین مساله صنعت، سرمایه در گردش است؟» سخنان خود را آغاز کرد. مهدی پورقاضی ادامه داد: بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 نشان ‌می‌دهد که ظاهراً مهمترین اقدام این وزارتخانه، توزیع 117 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده است. اما آیا مهترین مشکل صنعت همین است؟ البته احتمالاً بسیاری از مدیران صنعتی اعلام کنند که مشکل تامین مالی دارند. بنگاه‌ها امسال، مواد اولیه خود را با سه تا چهار برابر افزایش قیمت خریداری کرده‌اند. اما غیررقابتی بودن بنگاه‌ها و اینکه محصولات آنها کیفیت صادراتی ندارد هم با توزیع پول حل ‌می‌شود؟ نکته دیگر این که توزیع این اعتبارات را نیز نظام بانکی انجام داده است نه وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پورقاضی با بیان اینکه کل برداشت دولت از توسعه، تامین تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لاستیک است، ادامه داد: اخبار این روزها حول این مسایل ‌می‌چرخد که تعزیرات یا سازمان حمایت چه کرده‌اند.آیا شما شنیده‌اید که در یک کشور توسعه‌یافته مدت‌ها بحث اصلی اقتصاد این باشد که قیمت خودرو را چگونه تعیین ‌می‌کنند؟

 او افزود: بوروکراسی دست و پای مدیر صنعتی را بسته است. در این شرایط از اتاق بازرگانی بسته پیشنهادی و راهکار ‌می‌خواهید؟ مشکل اصلی این است که دولت دخالت نابه‌جا دارد. ما فقط نظرمان این است که دولت را تعطیل کنید، لطفا دخالت نکنید.

 رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: پژو و رنو دو خودروساز اصلی فرانسه هستند. آیا تابه‌حال شنیده‌اید که دولت فرانسه در قیمتگذاری محصولات این دو خودروسازی دخالت کند؟ لطفا از تجربیات جهانی درس بگیرید این تنها خواسته ماست. شاید انتظار دولت این است که برویم دست به دامان دولت شویم و بگویم که ممنوعیت و محدودیت‌ها را بردارد اما ما به دولت توصیه ‌می‌کنیم که به دنبال اقتصاد آزاد باشد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران