پاسخ وزیر‌نفت به ادعای پتروشیمی‌ها در خصوص مشکل کمبود خوراک برای تولید گریدهای PP

وزیر نفت در پاسخ به ادعای پتروشیمی ها که می گویند برای تولید همه انواع گریدهای PP مشکل کمبود خوراک دارند اظهار کرد: از بابت خوراک هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه پلی پروپیلن کمبود تولید دارد. به طور کلی عرضه و تولید PP در داخل کمتر از تقاضا است و باید جبران شود.

 گریدهای پلی پروپیلن همیشه با مشکل همراه هستند و به گفته تولیدکنندگانی که با این گرید سروکار دارند، هیچ گاه مشکل تامین مواد اولیه گرید PP حل نشده است. در هفته‌های اخیر نیز پلی پروپیلن‌های نساجی و شیمیایی به بحران خورده اند تا جایی که درصد رقابت این دو نوع پلیمر چند هفته است که حدود ۳۰ درصد است در حالی که بقیه انواع پلیمرها درصد رقابت بسیار پایین تری دارند.

گفته می‌شود که این بحران‌ها در پلی پروپیلن‌ها به این دلیل است که طرف عرضه، توان تولیدی خود را برای تولید انواع گریدهای PP که تقاضای دائمی دارند، نمیگذارد و هر بار، بعضی گریدها را تولید می‌کند.  به همین طریق، گریدهای پلی پروپلینی «مدیریت» می‌شوند.

 

اما ادعای پتروشیمی‌ها این است که برای تولید همه انواع گریدهای PP مشکل کمبود خوراک دارند. به همین جهت توان تولید همه گریدهای این نوع پلیمر را ندارند و به همین خاطر است که شاهد عدم ثبات عرضه و تقاضا هستیم. ادعایی که وزیر نفت آن را رد می‌کند!

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص این ادعای پتروشیمی‌ها از وی مطرح کرد، گفت: از بابت خوراک هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه پلی پروپیلن کمبود تولید دارد. وزیر نفت ادامه داد:  به طور کلی عرضه و تولید PP در داخل کمتر از تقاضا است و باید جبران شود. زنگنه همچنین تاکید کرد: گاهی قیمت‌های بازار آزاد نسبت به بورس بالاتر می‌رود، به همین دلیل تقاضای بسیار بیشتری وارد می‌شود که مزید بر علت است و بحران‌ساز در پلی پروپلین‌ها می‌شود اما تاکید می‌کنم که برای تولید PP هیچ مشکلی از بابت تامین خوراک وجود ندارد. تولید و عرضه مشکل دارد و کمتر از میزانی است که تقاضا وجود دارد. این مورد باید حل و کمبود تولید باید جبران شود.

بنابراین به نظر می‌رسد صحبت تولیدکنندگان در خصوص «مدیریت گریدها» صادق است. این انتظار از دفتر توسعه صنایع تکمیلی وجود دارد که با سیاست‌گذاری و کنترل بازار، اجازه مسئولیت‌گریزی به پتروشیمی‌ها نداده و به رسالت خود در ایجاد تعادل میان طرف عرضه و صنایع تکمیلی متعهد باشد.

نظرات کاربران