آزادی برخی از فعالان صنایع پلاستیک در بند به قید وثیقه

یک منبع موثق از آزادی قریب الوقوع برخی از فعالان صنایع پلاستیک در بند به قید وثیقه خبر داد.

یک منبع موثق در گفت و گو با پپنا میزان وثیقه مورد نیاز برای فعالان صنایع پلاستیک در بند را اعلام کرد.

افراد مورد نظر با تودیع این وثیقه می توانند از زندان آزاد شوند.

قای ک . ح: ۱۰ میلیارد تومان

آقای م:۳۰ میلیارد تومان

آقای خ: ۱۵ میلیارد تومان

آقای م. ا: ۱۵ میلیارد تومان

آقای س. ا: ۱۰ میلیارد تومان

آقای ه. ا: ۱۶ میلیارد تومان

آقای م: ۲۲ میلیارد تومان

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران