ابراهیمی تأکید کرد:

انتقال پتروشیمی شازند به بخش خصوصی گامی به‌سوی بحران و چالش

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتقال پتروشیمی شازند به بخش خصوصی گامی به‌سوی بحران و چالش تلقی می‌شود، گفت: حوزه نفت فاقد بخش خصوصی برنددار برای تحویل پالایشگاه شازند است.

علی ابراهیمی درباره وضعیت پالایشگاه شازند، گفت: انتقال پالایشگاه زند به بخش خصوصی خطایی بسیار بزرگی است که می‌تواند پیامدهای بسیار منفی برای پالایشگاه به همراه داشته باشد.

انتقال پالایشگاه شازند به بخش خصوصی برای چرخه حمل‌ونقل کشور مناسب نیست

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به مسئولان ذی‌ربط هشدار داده می‌شود که انتقال پالایشگاه شازند به بخش خصوصی برای چرخه حمل‌ونقل کشور خطرناک است، بنابراین به‌شدت با انتقال پالایشگاه شازند به بخش خصوصی مخالف هستم.

ابراهیمی افزود: بنده به سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت که به فکر انتقال پالایشگاه شازند به بخش خصوصی هستند، هشدار می‌دهم که در افکار خود دراین‌ارتباط تجدیدنظر کنند، زیرا با این انتقال با دست خودمان پالایشگاه شازند را وارد چالش و بحران می‌کنیم.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه واگذاری پالایشگاه شازند به بخش خصوصی به ضرر کشور است، ادامه داد: واگذاری پالایشگاه شازند به سهام عدالت، سیاست بسیاری اشتباهی است که با اجرای آن باید تبعات سنگینی را در آینده پرداخت کرد.

نفت فاقد بخش خصوصی برنددار برای تحویل پالایشگاه شازند است

 عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتقال پتروشیمی شازند به بخش خصوصی گامی به‌سوی بحران و چالش تلقی می‌شود، گفت: حوزه نفت فاقد بخش خصوصی برنددار برای تحویل پالایشگاه شازند است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران