این هفته کدام نرخ دلار مبنا قیمت‌ گذاری پایه محصولات پتروشیمی خواهد بود؟

ظهر امروز قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام خواهد شد که یکی از فاکتورهای تعیین قیمت‌ها، دلار نیمایی است. همیشه قیمت خرید هفتگی ملاک تعیین قیمت‌ها بود اما در آخرین لیستی که روی سایت دفتر توسعه صنایع تکمیلی قرار گرفت، برخلاف همیشه، قیمت فروش هفتگی مبنا قرار گرفته بود و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها اعلام نشده مشخص نیست که کدام نرخ دلار مبنا قرار می‌گیرد.

ظهر امروز قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام خواهد شد که یکی از فاکتورهای تعیین قیمت‌ها، دلار نیمایی است.

طبق میانگین هفتگی سامانه نیما، در جدول میانگین موزون سنا، قیمت خرید دلار آمریکا 94.865 ریال و قیمت فروش آن 92.674 ریال است.

اما طبق رویه‌ای که تاکنون دفتر توسعه صنایع تکمیلی پیش گرفته، تا لحظه‌ای که قیمت‌ها اعلام نشده مشخص نیست که کدام نرخ دلار مبنا قرار می‌گیرد. همیشه قیمت خرید هفتگی ملاک تعیین قیمت‌ها بود اما در آخرین لیستی که روی سایت دفتر توسعه صنایع تکمیلی قرار گرفت، برخلاف همیشه، قیمت فروش هفتگی مبنا قرار گرفته بود.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران