احتمال تعطیلی نیمی از شرکت های تولیدکننده مستربچ های رنگی به دلیل نبود پیگمنت

بر اساس گفته های مستربچ سازان، بزرگترین تهدید برای این بازار، نبود پیگمنت است و در این خصوص اظهار کردند به دلیل کاهش طیف های رنگی برخی از رنگ ها دیگر تولید نمی شود.

تعداد قابل توجهی از مستربچ سازان در نمایشگاه اصفهان پلاست شرکت کرده بودند. آنها بزرگترین تهدید را نبود پیگمنت در بازار توصیف کردند. یکی از تولیدکنندگان مستربچ گفت طیف های رنگی ما کاهش پیدا کرده و برخی از رنگ ها را تولید نمی کنیم.

در همین حال شنیده می شود بزرگترین واردکننده این بازار دست از کار کشیده و در شرایط فعلی و حواشی پیش آمده در بازار حاضر به واردات نیست.

یکی از تولیدکنندگان دیگر مستربچ تاکید کرد اگر شرایط بر همین اساس پیش برود قطعا سال آینده بیش از نیمی از شرکت های تولیدکننده مستربچ های رنگی در ایران تعطیل می شوند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

نظرات کاربران