برنامه بلندمدت هلدینگ خلیج فارس برای گسترش صنعت پایین دستی پتروشیمی

مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر خوراک های مختلفی در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد که بسیاری از آنها صادر می‌شود که در یک برنامه میان مدت و بلند مدت با همراهی بخش خصوصی می تواند به سمت تولید محصولات پایین دست پتروشیمی پیش برود.

جعفرربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در مورد برنامه‌های آتی این هلدینگ گفت: بهره برداری از طرحهای در حال ساخت اولویت اول هلدینگ است و در سال آینده از سه طرح بید بلند ، لردگان و ایلام بهره برداری خواهد شد. علاوه بر راه اندازی پروژه های نیمه تمام با وجود داشتن طیف وسیعی از خوراک مایع و گازی در هلدینگ خلیج فارس قصد داریم صنعت پایین دست پتروشیمی را گسترش دهیم.

حمایت از فعالیت بخش خصوصی درحوزه صنایع پایین دستی

جعفربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر خوراک های مختلفی در هلدینگ خلیج فارس وجود دارد که بسیاری از آنها صادر می‌شود که در یک برنامه میان مدت و بلند مدت با همراهی بخش خصوصی می تواند به سمت تولید محصولات پایین دست پتروشیمی پیش برود. گفت : صنعت پایین دستی پتروشیمی واحدهای کوچکی است که بخش خصوصی می تواند به آن ورود کند همچنین با توجه به اینکه نیازمند آن نیست که در کنار آب باشد می تواند در سطح کشور گسترش یابد.

بنابراین هلدینگ در استراتژی بلند مدت خود در نظر دارد تا ضمن تولید محصولات با ارزش افزوده بخش خصوصی را در مناطق مختلف کشور فعال کند.

ادامه عرضه ارز صادرات محصولات پتروشیمی درسامانه نیما

وی در مورد عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما گفت: از ابتدای سال وظیفه داشتیم که ارز حاصل از صادرات را بلافاصله در سامانه نیما عرضه کنیم و این کار همچنان ادامه دارد و حتی گاهی این عرضه پایین تر از قیمت میانگین نیما هم بوده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران