بررسی فروش بهمن ماه اوره‌سازها

افزایش چشمگیر فروش پتروشیمی شیراز در بهمن ماه

بررسی فروش پتروشیمی‌های اوره‌ای در بهمن ماه 97 و مقایسه آن با دی‌ماه 97 نشان می‌دهد فروش همه شرکت‌ها در بهمن 97 نسبت به دی 97 صعودی بوده است اما میزان افزایش پتروشیمی شیراز با رشد ۷۰ درصدی، از 148 میلیارد تومان در دی 97 به 253 میلیارد تومان در بهمن 97 رسیده است.

بررسی فروش بهمن ماه پتروشیمی‌های اوره‌ساز نشان می‌دهد پتروشیمی پردیس با فروش 328 میلیارد تومانی در جایگاه اول فروش و پتروشیمی‌های به ترتیب شیراز، خراسان و کرمانشاه در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. بررسی فروش پتروشیمی‌های اوره‌ای در بهمن ماه 97 و مقایسه آن با دی‌ماه 97 نشان می‌دهد فروش همه شرکت‌ها در بهمن 97 نسبت به دی 97 صعودی بوده است اما میزان افزایش پتروشیمی شیراز با اختلاف زیاد بیشتر بوده است. فروش پتروشیمی شیراز از 148 میلیارد تومان در دی 97 به 253 میلیارد تومان در بهمن 97 رسیده است که رشد 70 درصدی (معادل 105 میلیارد تومان) را نشان می‌دهد. بررسی میزان فروش شرکت پتروشیمی شیراز و میانگین نرخ فروش محصولات شرکت نشان می‌دهد، میزان فروش شرکت نزدیک به 57 هزار تن افزایش فروش داشته است، همچنین میانگین نرخ فروش محصولات شرکت در بهمن 97 نسبت به دی ماه رشد 19 درصدی داشته است.

همچنین مقایسه فروش بهمن 97 نسبت نسبت به بهمن 96 نشان می‌دهد پتروشیمی شیراز با افزایش 188 میلیارد تومانی رشد 200 درصدی در بهمن ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که بیشترین افزایش در مبلغ فروش بین چهار شرکت اوره‌‌ساز می‌باشد و مقایسه فروش پتروشیمی پردیس در این دو ماه ذکر شده نشان از رشد 94درصدی (معادل 159 میلیارد تومان) دارد.

پتروشیمی‌های شپدیس و شیراز به دلیل فعالیت در بازارهای جهانی و آزاد بودن در نرخ‌گذاری محصولات از مبلغ فروش بالاتری برخوردار می‌باشند. اما پتروشیمی خراسان و کرمانشاه با هدف تامین نیاز داخلی تولید کرده و بخش اعظم فروش این شرکت‌ها در بازار داخل می‌باشد و نرخ گذاری محصولات در بازار نیز توسط وزارت جهادکشاورزی انجام می‌گیرد که این دو موضوع بر روند درآمدی شرکت اثرگذار می‌باشند. اما برای دو پتروشیمی شیراز و پردیس، تغییرات قیمت دلار و نرخ محصولات در بازار جهانی بر روند درآمدی شرکت موثر می‌باشد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران