ماجرای پر ابهام واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به خانواده پر حاشیه می رسد

در اواخر سال ۸۸ بود که ۴۰درصد از سهام پتروشیمی باختر طی سه مرحله به شرکت کاوش صنعت سپید که متعلق به برادران نجفی بود واگذار شد؛ واگذاری که ابهامات فراوانی داشت. اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این درحالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما متاسفانه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است.

در ۲۸ مرداد ۹۷ نمایندگان مجلس در جلسه‌ای علنی به تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی رأی مثبت دادند. در اواخر سال ۸۸ بود که ۴۰درصد از سهام پتروشیمی باختر طی سه مرحله به شرکت کاوش صنعت سپید که متعلق به برادران نجفی بود واگذار شد؛ واگذاری که ابهامات فراوانی داشت.

شرکت پتروشیمی باختر یک شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) در زمینه ساخت و راه اندازی واحدهای پتروشیمی و به طور خاص واحدهایی با محصولات در زمینه پلی اتیلن است. این شرکت در ۱۷ بهمن ۱۳۸۳ و با تصویب دولت وقت ایران مبنی بر انتقال گاز اتیلن بوسیله خط لوله ای به طول ۲۲۰۰ کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد تشکیل و شروع به فعالیت کرد. شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی باختر، ۱۲ شرکت به نام های شرکت پتروشیمی کاویان، شرکت پلیمر کرمانشاه، شرکت پتروشیمی لرستان، شرکت پتروشیمی مهاباد، شرکت پتروشیمی کردستان، شرکت بازرگان کالای باختر، شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر، شرکت پتروشیمی اندیمشک، شرکت پتروشیمی میاندوآب، شرکت بهره برداری خطوط انتقال اتیل غرب، شرکت پارس فنل، شرکت دی پلیمر آرین می باشند.

در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ و با پیگیری های سیدمهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به مجلس کشیده شد.

در جلسه علنی مورخه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب کردند که از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی تحقیق و تفحص انجام شود.

تعیین اعضای هیئت رئیسه تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۹۷ ، انتخابات برای تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی انجام شد.

بر اساس این انتخابات صورت گرفته سیدمهدی فرشادان به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از هلدینگ پتروشیمی باختر، محمود بهمنی و سیدکاظم دلخوش اباتری  به عنوان نواب رئیس هیئت، جلال محمودزاده  دبیر و فرهاد تجری به عنوان سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر ۷ هزار میلیاردی به ۱۲۰ میلیارد تومان

سرانجام در تاریخ ۴ اسفند ۹۷، جلال محمودزاده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، در خصوص آخرین وضعیت این تفحص گفت: هیأت رئیسه این تحقیق و تفحص مشخص و در مجلس هم دفتری برای این امر در نظر گرفته شده است، تعدادی مشاور هم برای پیشرفت و پیشبرد امور انتخاب شدند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پتروشیمی باختر در ابتدا دولتی بوده است، اما پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واگذاری به بخش خصوصی تعداد زیادی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمایندگان به این روند واگذاری اعتراض داشتند.

دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شیوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر صحیح نبوده و مناسبات قانونی در آن رعایت نشده است.

محمودزاده در رابطه با جزئیات این موضوع اضافه کرد: قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است؛ چراکه قیمت واگذارشده بسیار پایین بوده است.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: هم‌اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این درحالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما متاسفانه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است.

دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: ۲۴۵۰ کیلومتر خط لوله‌کشی تأمین منابع فرآورده نفتی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عسلویه تا میاندوآب صورت گرفته است، ضمن اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دولتی دریافت کرده است، ضمن اینکه دولت هم تضمین‌کننده بازگشت تسهیلات ارائه‌شده بوده است و به هیچ پذیرفتنی نیست که ۳۰۰۰ میلیارد تسهیلات به هلدینگ پتروشیمی باختر اعطا شود و در نهایت در روند واگذاری این هلدینگ با ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته شود، لذا این امر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

ماجرای این واگذاری پرابهام چیست؟

روایت پرابهام پتروشیمی باختر از آذر ماه سال ۱۳۸۸ و با تصمیم عجیب مجمع عمومی این شرکت کلید خورد. مجمع عمومی شرکت پتروشیمی باختر در اواخر پاییز سال ۱۳۸۸ تصمیم گرفت تا ۲۵ درصد از سهام این شرکت را از طریق مزایده و نه از طریق بورس واگذار کند. این بلوک ۲۵ درصدی در واقع سهام آن دسته از سهامداران دولتی بود که به زعم مجمع این شرکت از وظایف خود در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت سرباز زده بودند و به استناد مفادی از قانون تجارت، مجمع حق چوب حراج زدن بر سهام آن ها را داشت.

در اواخر سال ۸۸ و در زمان مدیر عاملی عبدالحسین بیات در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و در کمتر از یک سال پس از انتصاب داودرضا ربانی (خان میرزا) به سمت مدیر عامل هلدینگ باختر، در تصمیمی از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده ۴۰ درصد از سهام این هلدینگ با توجیه نیاز فوری طرح ها به منابع مالی و … به مزایده می‌رود. این مزایده نه از طریق بورس که با درج آگهی در ۳ روزنامه با شمارگان پایین کلید می خورد. اطلاع رسانی نامناسب موجب می گردد که استقبال چندانی از این مزایده نشود.

به هر تقدیر برنده این مزایده مشخص می شود و شرکت کاوش صنعت سپید ( برادران ن) برنده مزایده می شوند. قیمت این ۴۰ درصد سهم هم در نوع خود جالب است؛ ۱۰۰ میلیارد تومان! آن هم به صورت قسطی! نکته جالب تر آنکه؛ سهام ۴۰ درصدی اولیه پتروشیمی مزبور که به شرکت کاوش صنعت سپید واگذار می گردد، بدون طی مرحله کشف قیمت (قیمت واگذاری) و تنها با هماهنگی هیات مدیره صورت می پذیرد!

در ادامه روند پرابهام واگذاری پتروشیمی باختر، ربانی، مدیرعامل شرکت هلدینگ باختر و مدیران این شرکت تصمیم گرفتند تا در سال ۱۳۹۰، سرمایه این شرکت را ۱۱ درصد و از طریق انتشار سهام جدید افزایش دهند.

این موضوع با اعتراض گسترده سایر سهامداران از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی مواجه می‌گردد چه اینکه از نظر قانونی این امکان افزایش سرمایه برای این شرکت دولتی میسر نبوده و نتیجه افزایش سرمایه به کاهش سهم پتروشیمی مرکز و ضربه به بیت المال منجر می‌گردید. همچنین سایر سهامداران نیز صدای اعتراض خود را به مدیرعامل هلدینگ مزبور رساندند، اما مدیر عامل هلدینگ باختر، بی
توجه و بی اعتنا به این اعتراضات قانونی، پروژه افزایش ۱۱ درصدی سرمایه هلدینگ باختر را در میان موج شکایات و اعتراض های سهامداران خرد و کلان کلید می‌زند. به این ترتیب در دهمین روز سال ۹۰ (۱۰فروردین) ! و در حالی که محافل اقتصادی در تعطیلی به سر می‌برند، این افزایش سرمایه هم به حقیقت می‌پیوندد. نتیجه کار البته جالب توجه است. باز هم شرکت کاوش صنعت سپید و باز هم برادران «ن» برنده این رقابت پر حاشیه می‌شوند. قیمت هم در نوع خود جالب توجه است، تنها ۳۰ میلیارد تومان!

با این خرید، سهام این شرکت به ۵۱ درصد و به مرحله سهام مدیریتی رسید! این اقدام با شکایت سازمان خصوصی سازی مواجه شد اما در نهایت این شکایت راه به جایی نبرد.

با خرید ۱۱ درصد سهام ناشی از افزایش سرمایه، سهام دیگر شرکت های عضو هلدینگ از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی کاهش و شرکت کاوش صنعت سپید با ۵۱درصد، سهامدار اصلی می‌گردد که به این ترتیب اختیار تعیین مدیرعامل و هیات مدیره را نیز از آن خود می‌نماید. در همین حال، افزایش ۱۱درصدی سهام شرکت کاوش صنعت سپید از محل افزایش سرمایه به کاهش سهام شرکت های دیگر از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت و … منجر می‌گردد. به همین دلیل برخی سهامداران به این موضوع اعتراض و به دادگاه شکایت می‌کنند و این افزایش سرمایه را خلاف قانون و مقررات اعلام نموده و در خواست ابطال افزایش سرمایه را می‌کنند. نامه نگاری های زیادی هم در این خصوص به مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد.

در همین حال، کاشف به عمل می‌آید که در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری ۱۱ درصد سهام دیگر به شرکت مزبور، هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار و تعهدات خود را انجام نداده بوده است. بدهکاری هلدینگ پتروشیمی باختر بدان معناست که کلیت واگذاری به دلیل بدهکاری هلدینگ مزبور زیر سوال بوده است یعنی آن هنگام که این هلدینگ می‌بایست در خصوص تسویه بدهی های خود با پتروشیمی‌ مرکز اقدام می‌نمود، با همان پول بیت المال افزایش سرمایه داده است.

نکات این ماجرا ادامه دارد، برخی از مدیران وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که واگذاری باختر در آن زمان به وقوع پیوسته است، بلافاصله در هلدینگ پتروشیمی باختر مسئولیتهای کلیدی به دست می گیرند! به عنوان مثال، رمضان اولادی، که در بهمن ماه ۱۳۸۸ به سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شود و واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر هم در این دوره رقم می خورد، بلافاصله پس از بازنشستگی و خداحافظی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در شهریور ماه ۱۳۹۲ به عنوان مدیر عامل پتروشیمی کاویان از شرکت های زیر مجموعه باختر مشغول به کار می شود. نکته جالب تر آنکه وی در ۲۶ آذر ۱۳۹۱ و با حکم رستم قاسمی، وزیر وقت نفت و درست کمتر از یکسال پیش از بازنشستگی، با حفظ سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز منصوب می شود!

شرکت کاوش صنعت سپید متعلق به کیست؟

اما پرسش دیگری که به ذهن می رسد، این که شرکت کاوش صنعت سپید متعلق به کیست؟ در جلسه علنی مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ جلال محمودزاده نماینده مهاباد گفت که این واگذاری خاص به برادران «ن» انجام شده است.

اگر سری به سایت آگهی شرکت ها به آدرس http://www.rrk.ir بزنید و نام شرکت کاوش صنعت سپید را جستجو نمایید، به آگهی زیر خواهید رسید که در آن نام برادران نجفی به عنوان هیأت مدیره این شرکت آمده است.

خانواده نجفی متشکل از سه برادر به نام های مهدی، محسن و حسن، همان خانواده‌ای است که مدتی پیش خبری منتشر شد که طی یک پروسه‌ی عجیب و مشکوک، یک میلیون متر مربع زمین کشاورزی لواسانات را به مسکونی تغییر کاربری داده و اقدام به ویلاسازی‌های عجیب و غریب و لوکس تحت عنوان پروزه کلاک کرده است.

پروژه ای که در لواسان در حال احداث بزرگترین شهرک ویلایی کشور در کنار سد لتیان است و باوجود مخالفت دستگاه های مختلف و دستور رهبری، همچنان در حال پیشرفت است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران