گزارش رقابت‌های مواد اولیه عرضه شده در بورس هفته اول اسفند ماه

تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه محصولات پتروشیمی را ۳۵ درصد گران تر از کشورهای خارجی خریدند

با توجه به میانگین قیمت های پایه به مبلغ ۹۲۴۵۰ ریال قیمت های رقابت شده، ۳۵ درصد در کل از قیمت های پایه بیشتر بوده است. تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه محصولات پتروشیمی را ۳۵ درصد گران تر از کشورهای خارجی خریدند که مسلما این امر در صادرات آنها تاثیر مثبت نخواهد داشت.

معاملات هفته جاری محصولات پلیمری در بورس کالا به گونه ای رقم خورد که در67 گرید از ۸۶ گرید عرضه شده، «رقابت» صورت گرفت.

 

از 5 درصد تا 79 درصد رقابت، نتیجه معاملات این هفته بوده است که در مجموع،  یک میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال، سود پتروشیمی‌ها از رقابت قیمتی محصولات بوده است.

 

با توجه به میزان ۶۵۶۴۴ تن عرضه شده در هفته جاری که حداقل ۱۰ هزار تن کمتر از ماه‌های مشابه است، میزان تقاضا نیز ۱۴۹۹۲۴ تن بوده است. کل محصولات عرضه شده به فروش رفته و میزان رقابت انجام شده ۱۶۵۷۷۸۱‍۹۵۶ است که برای هر کیلو محصولات فروش رفته، معادل ۲۵۲۵۴ ریال است.

 

با توجه به میانگین قیمت های پایه به مبلغ ۹۲۴۵۰ ریال قیمت های رقابت شده، ۳۵ درصد در کل از قیمت های پایه بیشتر بوده است. به عبارت ساده تر، تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه محصولات پتروشیمی را ۳۵ درصد گران تر از کشورهای خارجی خریدند که مسلما این امر در صادرات آنها تاثیر مثبت نخواهد داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران