در بخش واردات کالا از ایران، ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفت

بر اساس آمارهای یورواستات، آلمان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران در میان کشورهای اروپایی در سال 2018 بوده است و در بخش واردات کالا از ایران نیز، ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

 ایران پلیمر آلمان با صادرات ۲.۷ میلیارد یورویی بزرگترین صادرکننده اروپایی کالا به ایران در سال ۲۰۱۸ و ایتالیا با واردات ۲.۹ میلیارد یورویی، بزرگترین واردکننده کالا از ایران در این سال شناخته شده است. 
آمارهای یورواستات نشان می دهد آلمان بزرگترین صادرکننده کالا به ایران در میان کشورهای اروپایی در سال 2018 بوده است. 
آلمان در این سال 2.709 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده است که معادل 30 درصد کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این سال بوده است. 
صادرات آلمان به ایران در سال 2018 با افت 8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. آلمان در سال پیش از آن 2.957 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود. 
ایتالیا با 1.687 میلیارد یورو و فرانسه با 895 میلیارد یورو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از نظر میزان صادرات کشورهای اروپایی به ایران در سال 2018 قرار گرفته اند. 
در بخش واردات کالا از ایران نیز، ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی قرار گرفته است. این کشور در سال 2018 بالغ بر 2.925 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده است که این رقم معادل 31 درصد کل واردات اروپا از ایران در سال 2018 بوده است. 
واردات ایتالیا از ایران در سال 2018 با افت 13 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ایتالیا در سال 2017 بالغ بر 3.367 میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بود. 
اسپانیا با 2.025 میلیارد یورو و فرانسه با 1.53 میلیارد یورو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از نظر میزان واردات از ایران در میان کشورهای اروپایی در سال 2018 قرار گرفته اند. 

نظرات کاربران