برنامه بازیافت ۱۰۰ درصدی بطری های PET  در اتریش چگونه انجام خواهد شد؟

کشور اتریش برای سال گذشته امار ۶۰ درصدی بازیافت بطری های PET را گزارش داد و برای سال های آینده برنامه بر بازیافت ۱۰۰ درصدی بطری های PET  مصرفی بنا شده است.

در سال ۲۰۱۸ شرکت اتریشی Osterreich GmbH  که در زمینه ی بازیافت PET  فعال است، افزایشی ۹ درصدی در بازیافت بطری های PET  را اعلام کرد. این شرکت با همکاری های انجام داده با شرکت Starlinger  پیش بینی کرده است که قادر است تولیدات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

این شرکت که در شرق اتریش قرار دارد، در سال ۲۰۱۸ نزدیک به یک میلیارد عدد معادل ۲۵۴۰۰ تن بطری را بازیافت کرده است. این رقم در مقایسه با سال قبل ۹ درصد رشد داشته است.

برای صاحبان نام تجاری در اتریش اقتصاد مدور تنها یک شعار نیست. به طور متوسط ۳۰ تا ۵۰ درصد بطری های مصرفی در این کشور بازیافت می شود. البته برای سال گذشته امار ۶۰ درصدی بازیافت بطری های PET  در این کشور گزارش شده و برای سال های اینده برنامه بر بازیافت ۱۰۰ درصدی بطری های PET  مصرفی بنا شده است.

در سال ۲۰۱۰ خط بازیافت شرکت Starlinger   با نام recoSTAR PET 125 HC iv+  معرفی شده که با استفاده از آن فرایند بریدن، شستن و جداسازی پرک ها همگی به صورت برخط و با کیفیت در آن صورت می گیرد.

بازیافت پلاستیک ها به سرعت در حال رشد است. طبق قوانین ایجاد شده توسط اتحادیه ی اروپا قرار است تا سال ۲۰۲۵ میزان بازیافت در کشورهای عضو اتحادیه تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

نظرات کاربران