اعلام روزهای عرضه محصولات پتروشیمی در هفته پایانی سال و ایام نوروز توسط بورس کالا

بورس کالا زمان های عرضه محصولات پتروشیمی در آخرین روزهای پایانی سال 1397 و ایام نوروز را اعلام کر.

بورس کالا روزهای عرضه محصولات پتروشیمی در هفته پایانی سال 1397 و ایام نوروز سال 1398 را اعلام کرد:

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران