مهیا شدن زمینه رشد و توسعه HSE در صنعت پتروشیمی

سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که با همکاری و تعامل با مدیریت های مختلف به دنبال تحکیم جایگاهHSE در صنعت پتروشیمی هستیم گفت: باید  قوانین و دستورالعمل های تدوین شده را با جدیت در تمامی سطوح صنعت اجرایی کنیم.

داوود عمادی سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی در روز یکشنبه(19 اسفند ماه) در آیین معارفه خود اظهار کرد: نگاه مدیران عالی وزارت نفت و شرکت های تابعه به مجموعه واحد های HSE فعال در صنعت پتروشیمی نگاهی همراه با احترام است و با توجه به فعالیت های انجام شده در سال های اخیر زمینه رشد، توسعه و تعالی HSE مهیا است.

وی با تاکید بر این که با همکاری و تعامل با مدیریت های مختلف به دنبال تحکیم جایگاهHSE در صنعت پتروشیمی هستیم گفت: باید  قوانین و دستورالعمل های تدوین شده را با جدیت در تمامی سطوح صنعت اجرایی کنیم.

عمادی ادامه داد: ارزیابی بازدید و نظارت ها باید تقویت شود و خوشبختانه با توجه به این که نقش و جایگاه حاکمیتی HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 89 مصوب شده است ما یک گام جلوتر هستیم و اکنون در گام نخست باید الزام های نقش حاکمیتی را تعریف کنیم.

وی به ضرورت توجه بحث HSE و پدافند غیر عامل در مناطق عسلویه و ماهشهر به دلیل تاثیر پذیری شرکت ها از یکدیگر اشاره کرد و گفت: مدیریت در شرایط اضطراری دارای اهمیت ویژه ای در این مناطق است.

سرپرست مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اجرای طرح صلاحیت حرفه ای باید در صنعت پتروشیمی اجرا شود و افرادی که دارای صلاحیت های حرفه ای لازم هستند در بخش های مختلف فعالیت کنند.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران