موفقیت پتروشیمی فجر در تولید و داخلی سازی 13 نوع مواد شیمیایی

پتروشیمی فجر موفق به داخلی سازی 13 نوع ماده شیمیایی مصرفی شده که با این اقدام موجب قطع وابستگی به تامین کنندگان خارجی و جلوگیری از خروج بیش از 1میلیون یورو ارز از کشورطی پنج سال گذشته شده است.

 به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر عبدالله علی پناه رییس مجتمع این پتروشیمی گفت :هم اکنون 26 نوع ماده شیمیایی استراتژیک مصرفی از جمله مواد آنتی اسکالانت(ضد رسوب)، پلی فسفات خوراکی،مواد شیمیایی برج خنک کننده و مورفولین از تولیدکننده های ایرانی خریداری می شود که از این تعداد، تولید و داخلی سازی 13 نوع مواد شیمیایی در سال های اخیر محقق شده و این امر افزون بر رفع تهدید یاد شده و قطع وابستگی به تامین کنندگان خارجی، از خروج بیش از 1.000.000 (یک میلیون ) یورو ارز طی پنج سال گذشته جلوگیری کرده است.

وی افزود:داخلی سازی و تاکید بر تولید داخل کالاهای مورد نیاز در صنعت،با رعایت صرفه و صلاح می تواند تاثیرات مهمی در اقصاد کلان کشور به همراه بیاورد. به بیان دقیقتر به توسعه زنجیره ارزش درکشور کمک می کند، از خروج ارز جلوگیری می کند ،برای شرکتهای ایرانی توسعه بازار را به دنبال خواهد داشت و همچنین از سوی دیگر خوداتکایی و خودباوری ملی را پرورش می دهد.

علی پناه تصریح کرد: خود اتکایی و تلاش برای دستیابی به اهداف ذکر شده بالا در برنامه های چندین ساله پتروشیمی فجر بوده و شرکت از این راه به نتایج اقتصادی و اجتماعی مهمی دست یافته است.

رییس مجتمع پتروشیمی فجر گفت :از جمله این دستارودها، موفقیت در تامین اقلام متعدد مواد شیمیایی از تولیدکنندگان ایرانی بوده است. موادی که دارای فناوری تولید پیچیده بوده و لزوماً بایستی با قیمت های رقابتی و کیفیت تولید مناسب خریداری می شده اند.

وی گفت: این شرکت تامین کننده محصولاتی است که برای حیات شرکت های منطقه ضروریست .از این رو هر گونه وقفه در تولیدات آن موجب بروز خسارات سنگین اقتصادی- امنیتی برای کشور می گردد؛ بنابراین حفظ و تثبیت پایداری تولید، حافظ پایداری شاخص های اقتصادی صنعت می گردد.برای این مهم،تدبیر و تامین بهنگام مواد شیمیایی و اقلام مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب اهمیت بالایی دارد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران