اعلام نرخ 47 ارز بین‌بانکی برای امروز 25 اسفند97: افزایش قیمت ۲۷ ارز

بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ 47 ارز بین بانکی برای امروز ۲۵ اسفند ۹۷ مشخص گردید که بر این اساس 9 ارز با کاهش و 27 ارز با افزایش قیمت مواجه شدند.

بانک مرکزی امروز نرخ 47 ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس 11 ارز بین بانکی ثابت ماند، 9 ارز کاهش و 27 ارز افزایش یافت.


<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران