اعلام میزان عملکرد تولید و صادرات مجتمع های پتروشیمی در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تولید مجتمع های پتروشیمی تا پایان بهمن ماه 97 در مجموع به 49 میلیون تن و ارزش صادرات به بیش از 10میلیارد دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ عملکرد 20 مجتمع پتروشیمی مستقر درمنطقه ماهشهر تا پایان بهمن ماه امسال بیش از 17 میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزارتن بوده است.
همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 21 میلیون و هفتصد و ده هزارتن بود.
بر پایه این گزارش، تولید واقعی 20 مجتمع پتروشیمی مستقردرمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکور بیش از 9 میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار تن بوده است.
مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دربهمن ماه امسال حدود4.3میلیون تن بود.
گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید در بهمن ماه امسال را مجتمع های مهاباد، فن آوران،خراسان، پلیمر کرمانشاه، شیراز و آریا ساسول به خود اختصاص دادند.

صادرات

صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان بهمن ماه به میزان بیش از 18 میلیون و نهصد و نود و یک هزار تن بود که به ارزش بیش از 10میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون  دلار صادر شد.
مجتمع های پتروشیمی دربهمن ماه سال 1397 بیش از 1 میلیون و هفتصد و چهارده هزار تن محصول به ارزش بیش از 849 میلیون و پانصد و سی و شش هزار دلار را صادر کردند.
درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از 10 میلیون تن محصول به ارزش بیش از5 میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 4 میلیون و هشتصد و سی و چهارهزار تن محصول به ارزش بیش از 2میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.
همچنین درسایر مناطق، بیش از 4 میلیون تن محصول به ارزش بیش از 2 میلیارد و چهارصد و شصت و سه میلیون دلار صادر شد.
بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از2 میلیون و پانصد و شصت و شش هزار تن و ازنظرارزشی نیز مجتمع پتروشیمی نوری با بیش از یک میلیارد و سیصد و یازده میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه به خود اختصاص داد.
همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از یک میلیون و سیصد و سی و شش هزار تن صادرات توانست بیش از 792 میلیون دلار صادرات را رقم بزند.
در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از 955هزار تن محصول را به ارزش بیش از 359 میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.

نظرات کاربران