رصد بازارهای داخلی به منظور تنظیم عرضه مواد اولیه پتروشیمی‌

سرپرست دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از رصد بازارهای داخلی به منظور تنظیم عرضه خبر داد.

موضوع عدم رعایت کف عرضه های مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها، دغدغه‌ای است که در سال ۹۷ ذهن بسیاری از تولیدکنندگان صنعت پلیمر را به خود مشغول ساخت.

انجمن ملی صنایع پلاستیک نیز در این خصوص جلسات متعددی با پتروشیمی‌ها، دفتر توسعه صنایع تکمیلی، مدیران وزارت صمت و... برگزار کرد.

 اکنون، سرپرست دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از رصد بازارهای داخلی به منظور تنظیم عرضه خبر داد و گفت: کف عرضه در بهار ۹۸ تعیین شده است و با تعامل سازنده شرکت های پتروشیمی و رییسان کارگروه های تخصصی پتروشیمی ها بر رعایت آن نظارت می شود.

وی ادامه داد: اگر درصنایع پایین دستی پتروشیمی رونق ایجاد شود وضعیت پتروشیمی ها نیز بهتر می شود؛ زیرا صنایع تکمیلی، مصرف کننده پتروشیمی ها به شمار می روند و اگر بتوانند از تامین خوراک اطمینان داشته باشند صادرات و ارزش افزوده بیشتری خواهند داشت.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران