رضا محتشمی پور: افزایش قیمت پت دلایلی غیر از نبود خوراک از سوی پتروشیمی بوعلی دارد

رئیس سابق دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از دلایل روند کند بازسازی واحدهای آسیب دیده پتروشیمی بوعلی را نبود صرفه اقتصادی در احداث این واحدها دانست.

رضا محتشمی پور رئیس سابق دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه روند احداث واحدهای آسیب دیده پتروشیمی بوعلی کند پیش می رود اما در حال انجام است گفت: علت کندی پیشرفت واحدهای اسیب دیده در پتروشیمی بوعلی نبود صرفه اقتصادی در احداث این واحدها است.

محتشمی پور تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت پتروشیمی بوعلی به گونه ای است که اگر خوراک خود را همین گونه بدون تبدیل به ماده اولیه پت بفروشد سودش بیشتر از این است که آن را تبدیل به پارازایلن کند.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت پت در یک سال گذشته دلایلی غیر از نبود خوراک از سوی پتروشیمی بوعلی دارد گفت: در حال حاضر مصرف پت بالا است اما تولید کم است.

این کارشناس صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: تنها نکته ای که احداث واحد آسیب دیده پتروشیمی بوعلی دارد این است که در سود پتروشیمی تندگویان تاثیر دارد و تندگویان هزینه حمل برای واردات خوراک پت نمی دهد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران