راه حل های بهینه و مدرن بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از برنامه اش برای مهار تورم خبر داد.

 عبدالناصر همتی در یادداشتی از برنامه اش برای مهار تورم خبر داد که متن یادداشت به شرح زیر است:

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار

نظرات کاربران