رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی حق دارد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا از این طریق بتواند حقوق دولت را دریافت کند و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد.

دولت حق دارد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی حق دارد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا از این طریق بتواند حقوق دولت را دریافت کند و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد.
به گزارش تسنیم، سید کامل تقوی‌نژاد در پنجمین اجلاس سراسری اتاق اصناف ایران اظهارکرد: متوسط رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف یک‌ونیم سال است و  قرار بر این شده که تمامی پرونده ها از سال 89 تا 95 برای برقراری عدالت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی حق دارد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد، تا از این طریق بتواند حقوق  دولت را دریافت کند و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بر دارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کاهش تعداد طبقه های مالیاتی، تغییر نرخ های مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی، از مواردی است که با هدف ایجاد رونق اقتصادی، تشویق صادرات و ایجاد اشتغال در حال انجام است.
وی با بیان اینکه جریمه افراد برای نصب صندوق مکانیزه فروش کالا صحیح نیست تصریح کرد:در سال جاری اگر فردی اظهار به نصب صندوق کرده و صنف مربوطه نیز آن را تایید کند به منزله نصب است و به اظهار مودیان اعتماد می‌کنیم.
تقوی نژاد با بیان اینکه سعی‌می شود تا  90 درصد اظهارنامه‌ها را بر مبنای اعتماد به مردم بپذیریم گفت:  به 10 درصد دیگر اظهار نامه‌ها رسیدگی می کنیم و در این زمینه اول به سراغ اظهارنامه های پر ریسک می‌رویم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف طولانی است و لازم است که این رویه اصلاح شود.
وی در پایان یاد آورشد که  بیش از 95 درصد پرونده هایی که از سال 1389 تا 1392 باقیمانده امسال به آنها رسیدگی و تعیین تکلیف می شود.

نظرات کاربران