امروز شنبه بورس تهران در حالی بار دیگر اقدام به طبقه بندی شرکت های پذیرفته نزد خود خواهد کرد که ...

گزارشی از عاقبت نمادهای معاملاتی که در بورس تهران فسیل شده اند

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ، همه ساله در هفته پایانی اردیبهشت ماه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌های پذیرش شده نزد این بازار اقدام به طبقه بندی آنها بر اساس تابلوهای معاملاتی مختلف می‌کند.

این طبقه بندی می تواند ارتقا به تابلوهای اصلی و فرعی بازارهای اول و دوم و یا حتی اخراج نماد معاملاتی از بورس تهران و انتقال آن به بازارهای فرابورس پس از طی کردن فرایند پذیرش مجدد در این بازار است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران در 29 اردیبهشت ماه پارسال هیات پذیرش بورس تهران با طبقه بندی شرکت‌ها نمادهای معاملاتی "غبشهر" ، "وتوصا" و "وخارزم" را از تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی این بازار ارتقا داد.

در عین حال نمادهای معاملاتی "تیپیکو"،"خزامیا" و "وپترو" نیز از بازار دوم بورس به تابلوی فرعی بازار اول انتقال یافت.

به گزارش فارس؛ براساس ماده 4 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 86/10/1 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران دارای دو بازار اول و دوم می‌باشد که بازار اول از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است.

مطابق بخش  "هـ " دستورالعمل پذیرش شرکت بورس موظف است ناشران پذیرفته شده را تا پایان اردیبهشت هر سال در این بازارها و تابلوها طبقه‌بندی مجدد کند.

این طبقه‌بندی در چارچوب ضوابط و معیارهای بیان شده در دستورالعمل پذیرش و نیز مصوبات کارگروه طبقه‌بندی شرکت‌ها (بر مبنای پیشنهادات هیئت پذیرش یا نماینده سازمان بورس) صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش طبقه بندی شرکت ها در بورس تهران در حالی طی سال های اخیر صورت می گیرد که با نگاهی به تابلوی معاملات این بازار می توان غیر فعال شدن برخی نماد های معاملاتی که دیر زمانی با پذیرش در بورس تهران در زمره برترین شرکت های بورسی بودند را به نظاره نشست.

نماد هایی که از آنها دیگر هیچ کس سراغی نمی گیرد و به نظر می رسد در تالار شیشه ای با وجود برخورداری از سهامداران خرد اما به فسیل تبدیل شده اند.

از جمله این نماد های معاملاتی غیر فعال می توان به "آبفر"، "باختر"، "بمهراب" ،"پدنا" ، "پتولی" ، "تاتمس" ،"چکارپ"، "چکارل"، "چگیل"، "دشیری"، "دحکیم"، "ختیز"، "خمرتب"، "سفارود"، "شملی"، "غپارس"، "غجهان" ، "غساسا"، "غناب"، "غوینا"، "فاون"، "فپای"، "فقوطی" ، "فلزی"،  "فمتال"، "فنرژی"، "قپارس"، "قستان"، "کدری"، "کمقره"، "وآردل" ، "لمخابر"، "لارج"، "فپارس" ، "فپرو" "شلوان" "تپمپس" "چکاغذ" و بسیاری دیگر از نماد های معاملاتی اخراجی از بورس تهران که از حافظه بازار فراموش شده‌اند.

در این ارتباط سید روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضا بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه 95، گزارش وضعیت شرکت ها و طبقه بندی آنها در سال جاری بررسی خواهد شد، عنوان کرد: آندسته از شرکت هایی که از جمع شرکت های بورسی به دیلیل عدم احتساب امتیاز های لازم خارج می شوند بر اساس قانون ملزم به انتقال به بازار پایه توافقی فرابورس هستند.

بر این اساس در ماده 99 برنامه پنجم توسعه کشور آندسته از شرکت هایی که مجموع حقوق صاحبان سهام آنها مطابق با معیار پذیرش شرکت ها در فرابورس است، باید در بازار پایه فرابورس درج و همچنان فرآیند شفاف سازی آنها از طریق مراجع رسمی ثبت شود.

این مقام مسئول عدم فعال شدن نماد های معالاتی مذکور در  بازار پایه فرابورس را قصور مدیران و سهامداران عمده آنها دانست و گفت: فرابورس در این زمینه پیگری هایی داشته اما متاسفانه عدم همکاری مدیران این شرکت ها باعث شده تا همچنان خبری از آنها در بازار سرمایه نباشد.

هر چند که برای فعال شدن دوباره نماد های معاملاتی حذف شده از تابلوی معاملات بورس برنامه‌های مفصلی تدوین شده که در حال بررسی و پیگیری است.

حسینی مقدم هدف از طبقه بندی شرکتها را بازتاب علامت به سرمایه گذاران در خصوص ریسک های مختلف شرکت اعلام کرد و افزود:  بر اساس دستورالعمل پذیرش، این ریسک ها در 4 دسته ریسک ورشکستگی، ریسک اندازه شرکت، ریسک نقدشوندگی و ریسک اطلاع رسانی تقسیم می شود.

معیارهای مرتبط با ریسک  ورشکستگی شامل زیان انباشته، آخرین پیش بینی سود حسابرسی شده و سود خالص محقق شده در سال مالی گذشته است. معیارهای مرتبط با ریسک نقدشوندگی نیز شامل درصد سهام شناور آزاد شرکت، درصد تعداد روزهای معاملاتی به کل روزهای شرکت و حجم سهام معامله شده به کل سهام منتشره شرکت است.

وی افزود: امتیاز اطلاع رسانی محاسبه شده بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات نیز مبنای اندازه گیری ریسک اطلاع رسانی است. همانگونه که مشخص است، همه این ریسک ها می‌تواند سرمایه گذاری را با مخاطراتی مواجه سازد که از این رو مدیریت امور ناشران ضمن طبقه بندی آنها در تابلوها و بازارهای مختلف اطلاع رسانی آنها را برعهده دارد.

نظرات کاربران