معرفی دو شرکت متخلف بدلیل عرضه خارج از شبکه مواد اولیه پتروشیمی به تعزیرات حکومتی

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چابهار از عرضه خارج از شبکه مواد اولیه توسط دو شرکت در منطقه آزاد چابهار خبر داد.

هادی اکبری رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چابهار گفت: دو شرکت در منطقه آزاد چابهار بدلیل عرضه خارج از شبکه مواد اولیه به ارزش بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

هادی اکبری افزود: این دو شرکت حدود ۲۸۵۰تن مواد اولیه محصولات پتروشیمی و پلاستیک خریداری شده از بورس را که باید به منطقه آزاد حمل و تولید می‌کردند، خارج از شبکه تعیین شده به فروش رسانده، که با بررسی عملکرد دو شرکت فوق، تخلف محرز و دو فقره پرونده تعزیری به ارزش یکصد و ۸۰ میلیارد و ۷۷۴ میلیون و ۸۹۱ هزا رو ۱۰۰ ریال تشکیل، که پرونده‌های فوق جهت صدور حکم مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران