انتشار عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا برای امروز

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا برای روز جاری مشخص شد.

عرضه های محصولات شیمیایی در بورس کالا (چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸) مشخص شد.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

 قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر

نظرات کاربران